Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

C'est drôle de faire la cuisine!

46 λεπτά

Επεξεργασία βίντεο από τους μαθητές

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων και παρακολουθούν το βίντεο. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει μια "εργασία" (όπως περιγράφονται στη fiche pédagogique που επισυνάπτεται). Η 1η ομάδα αναλαμβάνει να εντοπίσει τα συστατικά που ακούγονται, καθώς και να εντοπίσουν τον τίτλο της συνταγής. Η 2η ομάδα αναλαμβάνει να κάνει τη λίστα με τα σκεύη που υπάρχουν στο βίντεο ή τα διάφορα αντικείμενα της κουζίνας. Η 3η ομάδα αναλαμβάνει να εντοπίσει όλες τις λέξεις που σχετίζονται με το θέμα "cuisine". Οι απαντήσεις των μαθητών συγκεντρώνονται και σημειώνονται στον πίνακα. Οι εικόνες που δίνονται βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση του ηχητικού-οπτικού ντοκουμέντου

Qu'est-ce que c'est?

Διευκρίνιση: 
Βρείτε τη σωστή λέξη που αντιστοιχεί στην κάθε εικόνα

Trouvez la couleur des aliments donnés

Διευκρίνιση: 
Συνδυάστε τα διάφορα τρόφιμα με το σωστό χρώμα
Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Βαρσαμίδου (Εκπαιδευτικός)