Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

C'est drôle de faire la cuisine!

46 λεπτά

Λήψη της συνταγής από τους Γάλλους μαθητές

Φύλλα Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης (εμπέδωση-επανάληψη της ενότητας 4 "À table") του σχολικού εγχειριδίου, οι μαθητές οδηγούνται στο εργαστήριο Πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης βιντεοδιάσκεψης στο πλαίσιο του προγράμματος e-twinning, οι Γάλλοι συμμαθητές τους στέλνουν ένα βίντεο με μια γαλλική συνταγή. Μετά τη βιντεοδιάσκεψη, οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν το βίντεο που έλαβαν. Η εκπαιδευτικός γνωρίζει εκ των προτέρων το βίντεο και τους διευκολύνει με ένα φύλλο εργασίας. Το φύλλο εργασίας έχει ως στόχο να γίνει μια πρώτη εξοικείωση των μαθητών με την επεξεργασία του οπτικού υλικού που έπεται. 

Tarte au citron meringuée

Διευκρίνιση: 
Η εικόνα δίνεται για να γίνει η πρώτη επαφή με το θέμα του βίντεο
Σχόλιο: 
Οι μαθητές βλέπουν την εικόνα και σχηματίζουν μια πρώτη άποψη για το θέμα της διδακτικής παρέμβασης. Μπορεί με βάσει την εικόνα να γίνει ένα παιχνίδι remue-méninges σχετικά με τα υλικά (tarte, citron, crème fraîche, gâteau, lait, beurre, jus de citron, farine)

Une recette traditionnelle française: Tarte au citron meringuée

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν το βίντεο
Σχόλιο: 
Στην εκπομπή L'Atelier des Chefs παρουσιάζεται μια γαλλική παραδοσιακή συνταγή
Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Βαρσαμίδου (Εκπαιδευτικός)