Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές δουλεύουν στο περιβάλλον του χελωνόκοσμου  και πειραματίζονται με την χελώνα προσπαθώντας να δημιουργήσουν  σχήματα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εργαλείο μεταβλητότητας (ψηφίδα μεταβολέας του χελωνόκοσμου) που τους  επιτρέπει την συνεχή αλλαγή ενός σχήματος, το οποίο έχει δημιουργηθεί με παραμετρικές διαδικασίες. Έτσι οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά, αποκωδικοποιούν διαδικασίες και  διαμορφώνουν άποψη για την έννοια και το σχήμα του κανονικού πολυγώνου, καθώς και για τα επιμέρους στοιχεία του, όπως η γωνία του κανονικού πολυγώνου, η εξωτερική γωνία, η περίμετρος του πολυγώνου κ.α.  Μέσα από χειραπτικά, αλλά και ηλεκτρονικά εργαλεία δημιουργούν ψηφιδωτά με τα κανονικά πολύγωνα με μια παιχνιδιάρικη διάθεση και ανακαλύπτουν σιγά σιγά τους κανόνες που υπάρχουν για να γίνει αυτό.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σήμερα όλο και περισσότερο, γίνεται κατανοητή η ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία της μάθησης ως προσωπικής «περιπέτειας» του μαθητή και η «κατασκευή» της γνώσης από τον ίδιο, αξιοποιώντας το «λάθος» του και αποδίδοντας έμφαση στη συμμετοχή του στη διαδικασία της μάθησης (Papert, 1980). Στο περιβάλλον του χελωνόκοσμου, οι μαθητές μπορούν να ‘χτίσουν’ πάνω στις διαισθήσεις τους εκμεταλλευόμενοι τη γνώση που έχουν για το πώς κινούνται στο φυσικό χώρο για να μάθουν γεωμετρία. Η κατασκευή σχημάτων μέσα από την κίνηση της χελώνας, καθώς και οι ιδιότητες που προκύπτουν, είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση των πολυγώνων και της γεωμετρίας γενικότερα. Οι μαθητές έχουν μπροστά τους ένα κλασικό παράδειγμα που το περιβάλλον χαρτί-μολύβι δεν μπορεί να αποδώσει. Έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα σχεδιασμένα εργαλεία μεταβολής με τα οποία μπορούν να χειριστούν δυναμικά τα σχήματα που κατασκευάζονται από τη χελώνα μεταβάλλοντας συνεχώς τις τιμές των μεταβλητών των προγραμμάτων σε γλώσσα Logo. Η κίνηση που προσφέρει στα σχήματα ο μεταβολέας του χελωνόκοσμου βοηθά στην ανακάλυψη ιδιοτήτων των πολυγώνων και δεν μπορεί να αποδοθεί με τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο υπολογιστών
40 λεπτά
Φάση 2: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ LOGO
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο υπολογιστών
20 λεπτά
Φάση 3: ΨΗΦΙΔΩΤΑ
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο υπολογιστών
25 λεπτά
Φάση 4: ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ LOGO(1)
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο υπολογιστών
25 λεπτά
Φάση 5: ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ LOGO (2)
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν το λογισμικό χελωνόκοσμος και να εξοικειωθούν με αυτό
  2. Να ανακαλύψουν ότι το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός πολυγώνου είναι 360 ͦ
  3. Να ανακαλύψουν τους κανόνες που ισχύουν για να δημιουργήσουν ψηφιδωτά με κανονικά πολύγωνα
  4. Να γνωρίσουν οτι τα κανονικά πολύγωνα με τον ίδιο αριθμό πλευρών είναι όμοια
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Κανονικά πολύγωνα
γωνίες πολυγώνου
ψηφιδωτά
Υλικοτεχνική υποδομή: 
To εργαστήριο των υπολογιστών του σχολείου οπου οι μαθητές θα δουλεύουν ανα 2 , το λογισμικό χελωνόκοσμος, φύλλα εργασίας, ψαλίδια και κόλλες για την χαρτοκοπτική
Δημιουργός Σεναρίου: AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΚΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)