Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το προσφυγικό ζήτημα του 1922 μέσα από μαρτυρίες και τεκμήρια

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο σενάριο αποσκοπεί στη διερεύνηση του προσφυγικού ζητήματος, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μέσα από το βίωμα των ίδιων των προσφύγων. Ειδικότερα, οι μαθητές αφού γνωρίσουν τις ιστορικές εξελίξεις που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή, καλούνται να οικοδομήσουν τη γνώση τους για το προσφυγικό ζήτημα κάνοντας χρήση τεκμηρίων - πηγών της περιόδου. Το σενάριο καλλιεργεί τη δημιουργικότητα των μαθητών, μέσω δομημένων δραστηριοτήτων, ενταγμένων σε ιστορικό πλαίσιο, προκειμένου να βιώσουν οι ίδιοι οι μαθητές την εμπειρία της προσφυγιάς όπως την έζησαν οι πρωταγωνιστές της.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το προσφυγικό ζήτημα, το σημαντικό αυτό κεφάλαιο της νεοελληνικής ιστορίας, διδάσκεται  τόσο στο Δημοτικό σχολείο όσο στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, κατά κανόνα, ως ένα σώμα πληροφοριών που ο μαθητής καλείται να απομνημονεύσει. Ο ρόλος των πηγών και των μαρτυριών είναι συμπληρωματικός, με αποτέλεσμα να προσπερνάται το βίωμα των ίδιων των προσφύγων. Το κενό αυτό καλύπτει το συγκεκριμένο σενάριο καθώς δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν όψεις του προσφυγικού ζητήματος του Μεσοπολέμου μέσα από τη ματιά των ίδιων των προσφύγων, κάνοντας δημιουργική χρήση των τεκμηρίων - πηγών.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στο ιστορικό πλαίσιο
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ /projector
45 λεπτά
Φάση 2: Δημιουργία των φύλλων εργασίας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 3: Παρουσίαση των φύλλων εργασίας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ /projector
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατονομάζουν τα βασικά γεγονότα που προηγήθηκαν της Μικρασιατικής καταστροφής.
  2. Να γνωρίσουν όψεις του προσφυγικού ζητήματος όπως τις βίωσαν οι πρόσφυγες.
  3. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας μέσα από την εργασία τους σε ομάδες.
  4. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ιστορικής έρευνας και δημιουργίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Πρόσφυγες
Μικρασιατική καταστροφή
1922
εγκατάσταση στην Ελλάδα
δυσκολίες
μαρτυρίες
τεκμήρια - πηγές
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΕΛΛΙΑ ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)