Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο Καζαντζάκης μαθητής: σχολικές αναμνήσεις και εμπειρίες.

20 λεπτά

Το παλιό και το νέο σχολείο

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση και την επέκταση του μαθήματος, οι μαθητές με δυνατά συναισθήματα και έντονο προβληματισμό καλούνται να συγκρίνουν το σχολείο του Καζαντζάκη με το δικό τους. Με τη μέθοδο του κατευθυνόμενου διαλόγου καλούνται να εκφραστούν ελεύθερα για τις δικές τους εμπειρίες και απόψεις για το σημερινό σχολείο. Ειδικότερα προσδιορίζουν και αναφέρονται ...

  • στα συναισθήματά τους
  • στις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς
  • στα μέσα και στις μεθόδους διδασκαλίας
  • στο παιδαγωγικό κλίμα 
  • τις σχέσεις σχολείου-οικογένειας

Στη συνέχεια αναζητούν εικόνες από το διαδίκτυο που σχετίζονται με το παλιό και νέο σχολείο, τις εκτυπώνουν και απεικονίζουν σε ένα κολλάζ για την τάξη τους  όλα τα θέματα που συζητήθηκαν προηγουμένως.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)