Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο Καζαντζάκης μαθητής: σχολικές αναμνήσεις και εμπειρίες.

20 λεπτά

Πριν την ανάγνωση του κειμένου

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο συνοπτική Βιογραφία (http://www.historical-museum.gr→  Βιογραφία, Σύντομο Χρονολόγιο) και Εργογραφία (http://www.ekebi.gr) του συγγραφέα. Προβάλλεται ένα σύντομο power point με αποσπάσματα διάφορων έργων του  που έχουν ενταχθεί σε θεματικές ενότητες σχετικές με το μάθημα. Με τη μέθοδο του κατευθυνόμενου διαλόγου φωτίζεται σιγά σιγά η προσωπικότητα του Καζαντζάκη.

Σκοπός: η  δημιουργία προσδοκίας για τον δημιουργό και το έργο που  έχουμε μπροστά μας…

Οι μαθητές καταγράφουν  σε φύλλο εργασίας τα συμπεράσματά τους .

 

  

"Ο Καζαντζάκης επί το έργον" : δείγματα σκέψης και γραφής

Σχόλιο: 
Πηγή: http://www.kazantzakispublications.org - Βιβλία του συγγραφέα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)