Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αρχιτεκτονική και προγραμματισμός του μικροελεγκτή PIC 16F877

30 λεπτά

Μεταφορά προγράμματος στον μικροελεγκτή

Φύλλα Εργασίας

Η 5 φάση είναι η τελευταία φάση του έργου. Συνδέουμε τον προγραμματιστή του μικροεπεξεργαστή στον Η/Υ μέσω σειριακής πόρτας και μεταφέρουμε τον κώδικα που γράψαμε στη φάση 3. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή του κώδικα στον PIC η εφαρμογή μας ολοκληρώνεται.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)