Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αρχιτεκτονική και προγραμματισμός του μικροελεγκτή PIC 16F877

30 λεπτά

Σχεδίαση ηλεκτρονικού κυκλώματος σε ράστερ

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή , ο μαθητής θα υλοποιήσει σε ράστερ το ηλεκτρονικό κύκλωμα της εφαρμογής . Εδώ πλέον θα γίνει και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του κυκλώματος και η διόρθωση λαθών που τυχών έχουν γίνει είτε στο σχεδιαστικό είτε στον προγραμματισμό.

Ηλεκτρονικό κύκλωμα

Διευκρίνιση: 
Έλεγχος καλής λειτουργίας του κυκλώματος

Ηλεκτρονικό κύκλωμα

Διευκρίνιση: 
Έλεγχος καλής λειτουργίας
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)