Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αρχιτεκτονική και προγραμματισμός του μικροελεγκτή PIC 16F877

30 λεπτά

Εγγραφή κώδικα σε Assembly

Φύλλα Εργασίας

Εισαγωγή στον εξομοιωτή MPLAB

 

Η εργαστηριακή άσκηση που ακολουθεί έχει σκοπό να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τις βασικές εντολές προγραμματισμού των μικροελεγκτών PIC και με το περιβάλλον συμβολομετάφρασης και προσομοίωσης του κώδικα σε γλώσσα Assembly. Θα χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον MPLAB, που αποτελεί ελεύθερο λογισμικό της εταιρίας Microchip.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)