Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αρχιτεκτονική και προγραμματισμός του μικροελεγκτή PIC 16F877

30 λεπτά

Περιγραφή της εσωτερικής δομής του μικροελεγκτή

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή θα μελετήσουμε έναν πραγματικό μικροελεγκτή ,που παρά το μικρό του κόστος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές εφαρμογές(μικρές

και μεγάλες ).

Θα γίνει παρουσίαση της εσωτερικής δομής του:

Στον πυρήνα του PIC ανήκουν οι:

-κεντρική μονάδα επεξεργασίας

-Μνήμη

-Εντολές

-Λειτουργίες διακοπών

Στις περιφεριακές μονάδες ανήκουν:

-Οι θύρες εισόδου / εξόδου γενικής χρήσης

-Οι μετρητές χρόνου

-Η μονάδα διαμόρφωσης πλάτους

-Οι θύρες σειριακλης επικοινωνίας

-Η παράλληλη θύρα επικοινωνίας

-Η μονάδα παραγωγής τάσης αναφοράς

-Οι συγκριτές

-Ο μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)