Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

45 λεπτά

Συλλογή υλικού από το Διαδίκτυο

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις (3) ομάδες των 7 ατόμων και κατανέμονται ανά 2 ή 3 σε κάθε υπολογιστή. Ο ένας μαθητής αναλαμβάνει το χειρισμό του υπολογιστή και οι άλλοι 2 την καταγραφή των ευρημάτων. Ο καθηγητής βοηθάει στην εύρεση των ζητούμενων στοιχείων και φροντίζει να λύνει τις όποιες απορίες. Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει το σύνταγμα του 1844 και το σύνταγμα του 2008. Τα μέλη της ομάδας (ανά ζεύγη) μοιράζονται τις ευθύνες αναζήτησης (ένα ζεύγος το πρώτο μισό του συντάγματος του 1844, ένα άλλο το δεύτερο μισό του συντάγματος του 1844 και η τριάδα το σύνταγμα του 2008). Η ομάδα θα πρέπει να αναζητήσει διαφορές και ομοιότητες ως προς τη συγκρότηση του πολιτεύματος, την εκλογική διαδικασία και τη συγκρότηση της Βουλής και την αρχή του "συνέρχεσθαι και `συνεταιρίζεσθαι" από τον κατάλογο συνταγμάτων του εθνικού τυπογραφείου. Όταν τα αντίστοιχα αρχεία ("Σύνταγμα του 1844" και "Σύνταγμα του 2008") "ανοίξουν", τα μέλη της ομάδας προχωρούν στην αναζήτηση και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων και τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας που τους έχουν δοθεί.

Η δεύτερη ομμάδα αναλαμβάνει να μελετήσει τις κυριότερες εφημερίδες της εποχής, δηλαδή τις εφημερίδες "Άγγελος", "Αθηνά", "Αιών" και "Αναμόρφωσις". Το πρώτο ζεύγος την πρώτη, το δεύτερο τη δεύτερη και η τριάδα τις άλλες δύο. Αναζητούνται τα φύλλα των μηνών Σεπτεμβρίου 1843 - Μαρτίου 1844. Η ομάδα θα πρέπει να αναζητήσει άρθρα ή ειδησεογραφία σχετικά με την Εθνοσυνέλευση του 1843-1844 και το συζητούμενο σύνταγμα, να καταγράψει την ημερομηνία δημοσίευσης και το συντάκτη και να κρατήσει σχετικές σημειώσεις. Για το σκοπό αυτό τα μέλη της επισκέπτονται τον ψηφιακό κατάλογο εφημερίδων της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, όπου κάθε επιμέρους υποομάδα επιλέγει το σύνδεσμο που αντιστοιχεί στην εφημερίδα που έχει αναλάβει να μελετήσει. Όταν τα αντίστοιχα αρχεία "ανοίξουν", τα μέλη της ομάδας προχωρούν σε αναζήτηση και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων και τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας που τους έχουν δοθεί.

Η τρίτη ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει λογοτεχνικά κείμενα της εποχής και πιο συγκεκριμένα αποσπάσματα από τα "Απομνημονεύματα" του στρατηγού Μακρυγιάννη και τα έργα "Αρειάδης" του Μαρίνου Βρετού Παπαδόπουλου,"Ο πίθηκος Ξουθ" του Ιάκωβου Πιτσιπίου,"Η Ναϊάς" του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, "Στράτις Καλοπίχερος" του Στέφανου Κουμανούδη και "Θάνος Βλέκας" του Παύλου Καλλιγά. Το πρώτο ζεύγος αναλαμβάνει τη μελέτη των απομνημονευμάτων, το δεύτερο των δύο επόμενων και η τριάδα των τριών τελευταίων. Αναζητούνται στοιχεία περιεχομένου και ύφους που να μαρτυρούν επιδράσεις του συντάγματος στη λογοτεχνία (ελευθεριότητα ύφους, αναφορές σε δικαιώματα και στην εκλογική διαδικασία, στα κόμματα κ.λ.) ή στοιχεία αναφορικά με την Εθνοσυνέλευση και το ίδιο το σύνταγμα, από τον κατάλογο ανθολογημένων κειμένων του 19ου αιώνα στην ιστοσελίδα της πύλης για την ελληνική γλώσσα. Η κάθε υποομάδα επιλέγει το σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο κείμενο που έχει αναλάβει να μελετήσει. Όταν τα αντίστοιχα αρχεία "ανοίξουν", τα μέλη της ομάδας προχωρούν στην αναζήτηση και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων και τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας που τους έχουν δοθεί.

Κατάλογος συνταγμάτων

Διευκρίνιση: 
Αναζήτηση συνταγμάτων από το Εθνικό Τυπογραφείο

Κατάλογος εφημερίδων

Διευκρίνιση: 
Αναζήτηση εφημερίδων της οθωνικής περιόδου από τη βιβλιοθήκη της Βουλής

Κατάλογος ανθολογημένων λογοτεχνικών κειμένων του 19ου αιώνα

Διευκρίνιση: 
Αναζήτηση λογοτεχνικών κειμένων του 19ου αιώνα από την πύλη για τη νεοελληνική γλώσσα
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)