Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Κατά τη διαδασκαλία της ενότητας "Το Σύνταγμα του 1844" από το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Γ΄ Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) οι μαθητές παρακινούνται να αναζητήσουν, σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, υλικό από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Ο καθηγητής τους προτρέπει επίσης να διερευνήσουν την πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν ως πηγή για τη συγκεκριμένη περίοδο και λογοτεχνικά κείμενα συγγραφέων της εποχής. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του εθνικού τυπογραφείου, της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και της πύλης για την ελληνική γλώσσα  παρέχουν σχετικό υλικό προς μελέτη και παρατήρηση.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ "ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844" ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Συλλογή υλικού από το Διαδίκτυο
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 2: Συζήτηση και αξιολόγηση υλικού- σύνθεση εργασιών
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 3: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. αντιμετώπιση της Ιστορίας ως συνεχιζόμενης πορείας του ανθρώπου στο χρόνο
  2. κατανόηση της διαφοράς των πολιτευμάτων τότε και σήμερα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ιστορία
κατεύθυνσης
κόμματα
σύνταγμα
1844
3η Σεπτεμβρίου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολικό εγχειρίδιο, τετράδιο ή μπλοκ σημειώσεων με την αναγκαία γραφική ύλη, εργαστήριο υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ) με σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)