Οικονομικές Επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Θεωρίες Παρακίνησης

45 λεπτά

Έκφραση - Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές εφαρμόζουν δημιουργικά, σε νέες καταστάσεις και νέα πλαίσια τις γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με τον τρόπο παρακίνησης των εργαζομένων.

Οι μαθητές αρχικά είναι χωρισμένοι σε ομάδες των τριών. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στην τάξη. Είναι απαραίτητος ένας Η/Υ, ένας βιντεοπροβολέας και σύνδεση με το διαδίκτυο.  

Α. Με κλήρωση, κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα από τα βασικά τμήματα της επιχείρησης Πειραματική Πρακτική, στην οποία Γενικός Διευθυντής είναι ο κ. Χωματάς.  Ένας από κάθε ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή του κάθε τμήματος, ενώ οι άλλοι δύο γίνονται υποδιευθυντές (Ένας μαθητής, με κλήρωση, ή ο καθηγητής παίζει το ρόλο του Γενικού Διευθυντή).

Οι ομάδες προετοιμάζονται μελετώντας για 5 λεπτά τις απαντήσεις που έδωσαν στο Φύλλο Εργασίας 1 (κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μαθήματος).

Β. Για τα επόμενα 15 λεπτά πραγματοποιείται η σύσκεψη, στη οποία κάθε μαθητής παίζει το ρόλο που το ανατέθηκε (Αν υπάρχει η δυνατότητα, η σκηνή μπορεί να βιντεοσκοπηθεί και να παιχτεί σε επόμενο μάθημα).

Γ. Μοιράζεται το Φύλλο Εργασίας 2

Οι μαθητές μεταφέρονται και πάλι στο φανταστικό κόσμο της Πειραματικής Πρακτικής και παρακολουθούν τη σκηνή της ταινίας “Strictly Business”, η οποία αναφέρεται στη σύσκεψη των στελεχών του Φύλλου Εργασίας 1.

Για τα επόμενα 20 λεπτά οι μαθητές, χωρισμένοι και πάλι στις ίδιες ομάδες, απαντούν στις ερωτήσεις του διαδραστικού Video στο Φύλλο Εργασίας 2. Οι απαντήσεις διαβάζονται και συζητούνται στην ολομέλεια.

Δ. Η αξιολόγηση γίνεται με μια σειρά ερωτήσεων κλειστού τύπου, οι οποίες προβάλονται στην ολομέλεια.

Να παρακολουθήσετε προσεκτικά τη σκηνή που ακολουθεί και να απαντήσετε στις ερωτήσεις του video.

Διευκρίνιση: 
Έκτακτη Σύσκεψη των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης Πειραματική Πρακτική

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Ερώτηση 1

Διευκρίνιση: 
Στην παρακάτω πρόταση, να επιλέξετε την ορθή απάντηση.

Ερώτηση 2

Διευκρίνιση: 
Στην παρακάτω πρόταση να επιλέξετε την ορθή απάντηση.

Ερώτηση 3

Διευκρίνιση: 
Στην παρακάτω πρόταση να επιλέξετε την ορθή απάντηση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΙΩΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)