Οικονομικές Επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Θεωρίες Παρακίνησης

70 λεπτά

Ανακάλυψη και εμπέδωση της νέας γνώσης.

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε  ομάδες των τριών ανά Η/Υ, γνωρίζουν, κατανοούν, αναλύσουν και συγκρίνουν τις βασικές θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων, υλοποιώντας τις δραστηριότητες του σεναρίου.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Α. Μελέτη των πληροφοριών γύρω από τη ζωή και το έργο των Maslow, Herzberg & Vroom (φωτογραφίες με διαδραστικά σημεία).

Β. Κατανόηση της ιεράρχησης των αναγκών κατά το Maslow (εικόνα με διαδραστικά σημεία) και εφαρμογή της νέας γνώσης μέσα από μια δραστηριότητα αντιστοίχισης κινήτρων στις κατηγορίες αναγκών (διαδραστικές ενεργές περιοχές). Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Γ. Κατανόηση της θεωρίας του Herzberg (κείμενο, φωτογραφία, διαδραστικό video) και εφαρμογή της νέας γνώσης μέσω δραστηριότητας αντιστοίχησης. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Δ. Σύγκριση των θεωριών του Maslow και του Herzberg (διαδραστικές ενεργές περιοχές). Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Ε. Κατανόηση της θεωρίας των προσδοκιών (διαδραστικό video και εξωτερικό περιεχόμενο). Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Στ. Δραστηριότητα συμπλήρωσης αγγλικής ορολογίας.

Ζ. Δίνεται το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1, που λειτουργεί ως ανακεφαλαίωση και εισάγει στις δραστηριότητες της επόμενης φάσης (Προαιρετικά, για τις ομάδες που επιθυμούν να προετοιμαστούν καλύτερα, μπορεί να λειτουργήσει και ως εργασία για το σπίτι).

Να κάνετε κλικ στο κόκκινο σημείο, για να διαβάσετε τις πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του A. Maslow.

Να κάντε κλικ στα λευκά σημεία, για να γνωρίστε τις ανάγκες που εντάσσονται στις 5 κατηγορίες αναγκών σύμφωνα με το Maslow.

Να μετακινήσετε και να εντάξετε τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν στους εργαζόμενους, στις κατηγορίες των αναγκών που ανήκουν.

Να κάντε κλικ στο κόκκινο σημείο της φωτογραφίας, για να διαβάσετε πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του F. Herzberg.

Να διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί, για να γνωρίσετε τα βασικά σημεία της θεωρίας του F. Herzberg.

Θεωρία Herzberg - Δύο κατηγορίες παραγόντων.

Να παρακολουθήσετε το video, στο οποίο ο F. Herzberg εξηγεί τη θεωρία του και να διαβάσετε τις πληροφορίες που περιλαμβάνει.

Οδηγίες εμπλουτισμού εργασίας σύμφωνα με τον F. Herzberg.

Διευκρίνιση: 
Επαναλάβετε την προσπάθεια. Η άσκηση είναι αυξημένου βαθμού δυσκολίας (Πηγή: Μπουραντάς Δ. «Μάνατζμεντ» - Θεωρητικό υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές»).

Άσκηση αντιστοίχισης μεταξύ των θεωριών του Maslow και του Herzberg.

Διευκρίνιση: 
Προσπαθήστε να εντάξετε τις δύο κατηγορίες παραγόντων του Herzberg στις κατηγορίες των αναγκών του Maslow, μετακινώντας τα κίνητρα που βρίσκονται στο κάτω μέρος της εικόνας.

Να κάντε κλικ στο κόκκινο σημείο της φωτογραφίας, για να διαβάσετε πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του V. Vroom.

Να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του καθηγητή Vroom στο Πανεπιστήμιο του Yale.

Σχόλιο: 
http://som.yale.edu/victor-h-vroom

Να παρακολουθήσετε προσεκτικά το video που ακολουθεί, το οποίο αναφέρεται στη θεωρία των προσδοκιών.

Διευκρίνιση: 
Στο video παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της θεωρίας των προσδοκιών του Victor Vroom.

Word formation exercise

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΙΩΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)