Οικονομικές Επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Θεωρίες Παρακίνησης

20 λεπτά

Εισαγωγή στη νέα γνώση

Φύλλα Εργασίας

Για την εισαγωγή στη νέα γνώση αξιοποιείται απόσπασμα από την ταινία "Strictly Business" που γυρίστηκε στο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών. Το απόσπασμα διαθέτει αγγλικούς υπότιτλους για την εξοικείωση των μαθητών με τη βασική αγγλική ορολογία του management.

Α. Αρχικά δίνουμε στους μαθητές μια περίληψη των προηγούμενων σκηνών της ταινίας (Φύλλο Εργασίας 1), ώστε να γνωρίσουν τους ήρωες και τα γεγονότα που προηγήθηκαν (στην περίπτωση που δεν έχουν παρακολουθήσει την ταινία από την αρχή).

Β. Στη συνέχεια προβάλλεται στην τάξη, μέσω βιντεοπροβολέα, το πρώτο απόσπασμα της ταινίας, το οποίο σχετίζεται με τις θεωρίες παρακίνησης, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να διαμορφώσει την κατάλληλη αφόρμηση για το μάθημα. 

Συζητούνται στην ολομέλεια οι έννοιες: παρακίνηση, κίνητρα και θεωρίες παρακίνησης (οι οποίες ορίζονται στο διαδραστικό video).

Γ. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 ανά Η/Υ. Ζητείται από κάθε ομάδα να σκεφτεί και να προτείνει πέντε τρόπους παρακίνησης των εργαζομένων, οι οποίοι καταγράφονται στον πίνακα. 

Ακολουθεί σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια.

 

 

Να παρακολουθήσετε το video που ακολουθεί και να προτείνετε πέντε τρόπους παρακίνησης των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Διευκρίνιση: 
Η συγκεκριμένη σκηνή διαδραματίζεται μεταξύ του νέου Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης Άρη Χωματά και της Εύας Πανταζή, η οποία μόλις πληροφορήθηκε για την υποβάθμισή της με απόφαση του Χωματά, όπως διαβάσατε στην υπόθεση της ταινίας (Φύλλο Εργασίας 1).
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΙΩΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)