Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γράφω το σενάριο μιας κινηματογραφικής ταινίας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Με αυτό το ψηφιακό σενάριο προτείνεται μια απλή μέθοδος εισαγωγής των μαθητών/ριών στην τεχνική της κινηματογραφικής αφήγησης και καθοδηγούνται τα πρώτα τους βήματα στη γραφή του σεναρίου μιας κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα σχολεία εντάσσουν στις πολιτιστικές τους δραστηριότητες τη δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών. Καθώς όμως απουσιάζει από τα Αναλυτικά Προγράμματα κάποιο σχετικό μάθημα (Οπτικοακουστικής  Παιδείας - Κινηματογράφου), οι εκπαιδευτικοί που –με μεράκι και ενθουσιασμό μεν αλλά κατά κανόνα χωρίς τις απαραίτητες σπουδές στο αντικείμενο– αναλαμβάνουν την επίβλεψη αυτής της σύνθετης διαδικασίας, αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα, με σημαντικότερο ίσως την έλλειψη ενός μπούσουλα στην τεχνική της γραφής ενός κινηματογραφικού σεναρίου. Με το παρόν ψηφιακό σενάριο παρουσιάζεται ένας τρόπος –από τους πολλούς πιθανούς– να μετουσιωθεί με απλά και σύντομα βήματα η –δεδομένη– φαντασία των μαθητών/ριών σε κινηματογραφική αφήγηση, το πρώτο και απαραίτητο βήμα δηλαδή για τη δημιουργία μιας κινηματογραφικής ταινίας. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Η κινηματογραφική αφήγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα πολυμέσων
45 λεπτά
Φάση 2: Ο χαρακτήρας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 3: Από τον χαρακτήρα στην ιστορία
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν την τεχνική γραφής της κινηματογραφικής αφήγησης
  2. Να πλάσουν ενδιαφέροντες και ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες
  3. Με αφετηρία τον χαρακτήρα, να γράψουν τη σύνοψη ενός σεναρίου μικρού μήκους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Kινηματογράφος
Σενάριο
Δημιουργική γραφή
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Βιντεοπροβολέας, φωτοτυπικό μηχάνημα, χαρτί και μολύβι
Δημιουργός Σεναρίου: Σωτήρης Παλάσκας (Εκπαιδευτικός)