Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γράφoντας με το φως (Εισαγωγή στη Φωτογραφία)

45 λεπτά

Ιστορία/Είδη φωτογραφίας

Φύλλα Εργασίας

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην τέχνη της φωτογραφίας μαθαίνοντας για την ιστορία της, πώς ξεκίνησε και εξελίχθηκε μέχρι σήμερα, ποια είναι τα είδη της και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν. Επίσης, οι μαθητές θα πάρουν δείγματα από το περιοδικό National Geographic και τέλος θα εξοικειωθούν με τη χρήση και λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής, μαθαίνοντας για τα τεχνικά της μέρη και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Περιγραφή Φωτογραφίας

Ιστορία της φωτογραφίας

Διευκρίνιση: 
Το βίντεο δεν περιέχει ελληνικούς υπότιτλους , οπότε καλό είναι ο εκπαιδευτικός να διαβάζει στα παιδιά, όταν θα προβάλλεται, το κείμενο της μετάφρασης (επισυνάπτεται ως φύλλο εργασίας Νο2).
Σχόλιο: 
Προτείνεται ο εκπαιδευτικός να πλαισιώνει το βίντεο και με πρόσθετες πληροφορίες για την ιστορία της φωτογραφίας που πιθανόν να μην υπάρχουν σε αυτό ή ακόμη και να έχει αναθέσει ως εργασία στους μαθητές την ανεύρεση στοιχείων.

Είδη φωτογραφίας

Διευκρίνιση: 
Παράλληλα με το σχολιασμό των ειδών φωτογραφίας μπορεί να ειπωθεί από τους μαθητές ποιους σκοπούς μπορεί να εξυπηρετεί το κάθε είδος (ενημέρωση, προβολή, ευαισθητοποίηση, πρόκληση κ.λπ.)

Οι 10 νικητές του Διαγωνισμού Φωτογραφίας National Geographic για το 2015

Δομή φωτογραφικής μηχανής-εικόνα

Διευκρίνιση: 
Προτείνεται ο εκπαιδευτικός να έχει μαζί του μια φωτογραφική μηχανή, όπου θα παρουσιάζει τουλάχιστον τα εξωτερικά μέρη και μέσω της εικόνας τα εσωτερικά.
Σχόλιο: 
Η παρούσα εικόνα αναφέρεται σε αναλογική φωτογραφική μηχανή, αλλά προσεγγίζει αρκετά τις σύγχρονες ψηφιακές.

Δομή φωτογραφικής μηχανής

Εξοπλισμός Φωτογραφικών Μηχανών

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Καλαμέρα (Εκπαιδευτικός)