Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

10 λεπτά

Αξιολόγηση (10 λεπτά )-Ελεύθερο χρόνο-Βιβλιογραφία

Μετά την πορεία αυτής της διδασκαλίας έρχεται η αξιολόγηση. Εδώ αξιολογούμε τους μαθητές για να δούμε κατά πόσο πετύχαμε τους στόχους μας. Στην ουσία αξιολογούμε τον εαυτό μας και τη διδασκαλία μας, για να δούμε αν καταφέραμε να διαμεσολαβήσουμε τη γνώση στους μαθητές και αν έχουν επιτευχθεί οι παιδαγωγικοί μας και κυρίως οι γνωστικοί μας στόχοι. Η αξιολόγηση γίνεται με ένα τέστ πολλαπλής επιλογής ή με κλειστές ερωτήσεις προς τους μαθητές καθώς ακόμη και με ερωτήσεις μνήμης.

Αξιολόγηση στις έννοιες της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

Διαγράμματα

Τυπολόγιο

Στο παρακάτω διάγραμμα μετατόπισης - χρόνου απαντήστε στις ερωτήσεις i) , ii), iii) και iv) :

ii) Σε ποιο χρονικό διάστημα έχουμε ακινησία στην αρνητική κατεύθυνση;

iii) Σε ποιο χρονικό διάστημα έχουμε ακινησία στη θετική κατεύθυνση;

iv) Σε ποια χρονικά διαστήματα κινούμαστε με σταθερή ταχύτητα και με το ίδιο μέτρο;

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Εξάσκηση στις γραφικές παραστάσεις (Δείτε τη Διευκρίνιση)

Διευκρίνιση: 
Στην παρακάτω ιστοσελίδα, στο πλαίσιο αριστερά επιλέγουμε τη θέση (2. Position ) και (3.Velocity vs. Time) όπου μπορούμε να κάνουμε εξάσκηση στις γραφικές παραστάσεις.

Ιστορική Αναδρομή

Παράδοξο του Ζήνωνα (495 π.χ. – 430 π.χ.) ( κίνηση των σωμάτων Β και Γ με σταθερή ταχύτητα αλλά με αντίθετη κατεύθυνση )

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ :

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)