Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

16 λεπτά

Φάση της εφαρμογής - ανασκόπησης( 16 λεπτά)

Φύλλα Εργασίας

Κατόπιν στη φάση της εφαρμογής θα δώσουμε στους μαθητές να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα με δραστηριότητες στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Φύλλο εργασίας 1) και θα συζητήσουμε πού παρατηρούμε την κίνηση αυτή στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι θα τους δοθεί η ευκαιρία να βρούν πως οι νέες ιδέες που απέκτησαν μπορούν να εφαρμοστούν στη λύση πραγματικών προβλημάτων. Για παραδειγμα πεζός  θέλουμε να διανύσει τη διαδρομή της γέφυρας Ρίου - Αντιρίου(maps.google.gr). Το μέτρο της  ταχύτητας του θέλουμε να είναι χαμηλό, να σταματά για μικρό χρόνο στο τέρμα της διαδρομής, και να επιστρέφει στην αφετηρία.Να το σχεδιάσετε ποιοτικά(χωρίς αριθμούς) με γραφική παράσταση θέσης - χρόνου στην αναπαράσταση σε μικρογραφία [Πολλαπλές αναπαραστάσεις ( Ι )]. 

Τέλος έρχεται η φάση της ανασκόπησης, όπου τα συμπεράσματα παρουσιάζονται με εικόνες με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων και έτσι γίνεται ανακεφαλαίωση των προηγουμένων παρατηρήσεων, ότι δηλαδή στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η ταχύτητα είναι σταθερή, το κινούμενο σώμα διανύει σε ίσους χρόνους ίσα διαστήματα, και δίνεται και η σχέση που συνδέει τα μεγέθη αυτά. Εδώ ο μαθητής κάνει αυτοέλεγχο των αρχικών γνώσεων που είχε με τις γνώσεις που τελικά απέκτησε. Ανακαλύπτουν την σπουδαιότητα αυτού που ανακάλυψαν και συγκρίνουν τις νέες απόψεις με τις αρχικές. Οι ερωτήσεις που τους γίνονται είναι της μορφής : Τι υποστηρίζατε στην αρχή ; Τι λέτε τώρα ; Τι σας έκανε να αλλάξετε άποψη;  Αυτό αποτελεί μέσο αυτοελέγχου και συνειδητοποίηση της γνωστικής τους πορείας. Είναι αυτό που ονομάζουμε μεταγνώση( βλ. Schraw 1998).

Πραγματικό πρόβλημα που αφορά τη διαδρομή γέφυρας Ρίου - Αντιρίου

[Απάντηση β]. ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ.

Διευκρίνιση: 
Το αποτέλεσμα του ερωτήματος (β) προκύπτει αν πατήσουμε το αντίστοιχο σημείο διάδρασης.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ο πεζός στη γέφυρα Ρίου - Αντιρίου.

Διευκρίνιση: 
Αυτό μπορεί να αποτελεί πραγματικό φυσικό πρόβλημα για κάποιον που κάνει καθημερινά τη διαδρομή

Ποιοτική λύση του προβλήματος σε μικρογραφία

Διευκρίνιση: 
Απάντηση στο (α) ερώτημα

Εφαρμογή 1

Εφαρμογή 2

Εφαρμογή 3

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)