Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

40 λεπτά

Φάση της αναδόμησης των ιδεών(40 λεπτά)

Φύλλα Εργασίας

Έτσι περνάμε στη φάση της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών δηλαδή στη φάση του πειράματος.Η φάση αυτή προσφέρεται να εργασθούν οι μαθητές με επιστημονικό τρόπο π.χ. να συζητήσουν τι θα ερευνήσουν, πως θα το ερευνήσουν, για ποιό λόγο θα το ερευνήσουν, ποιές μεταβλητές υπεισέρχονται, ποια θα μείνει σταθερή. Εδώ οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται έτοιμο το πρόγραμμα εκτέλεσης κίνησης του μπλε και του κόκκινου αυτοκινήτου ( Φύλλο εργασίας 1 - Οδηγίες). Το πείραμα που τους ζητείται να κάνουν περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Ενεργοποιούμε το μικρό όχημα να κινηθεί, αφού έχει οριστεί από πού θα ξεκινήσει και που θα τερματίσει.
  2. Μετράμε το διάστημα που έχει διανύσει το όχημα καθώς και τον αντίστοιχο χρόνο και συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας. (φύλλο εργασίας 1)

Το φύλλο εργασίας που θα δοθεί στους μαθητές έχει την εξής μορφή:

 

Μετατόπιση Δ χ

Χρόνος Δ t

Μετατόπιση προς χρόνο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ζητείται να κάνουν οι μαθητές τις γραφικές παραστάσεις από το αντίστοιχο πρόγραμμα και για τις δύο περιπτώσεις : 

α) Μετατόπισης - χρόνου και β) Ταχύτητας - χρόνου.

(Φύλλο εργασίας 2, συμπεράσματα, υπολογισμοί και  οδηγίες χρήσης) :

Οι μαθητές σε αυτή τη φάση μπαίνουν στην έννοια της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης και στην κατανόηση της σταθερής ταχύτητας. Συγκρίνουμε τα αποτελέσματά τους με τις αρχικές τους απαντήσεις και είτε επιβεβαιώνουν τις ιδέες τους είτε έρχονται σε γνωστική σύγκρουση. Ο Εκπαιδευτικός-δάσκαλος δεν αποθαρρύνει κανένα μαθητή. Συζητάει μαζί τους τα αποτελέσματα και δίνει τις σχέσεις και τους νόμους που διέπουν την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, μελετώντας συνάμα τις γραφικές παραστάσεις και εξηγώντας τις.

Εικονικό πείραμα

Γραφικές παραστάσεις

Γραφικές παραστάσεις

Διευκρίνιση: 
Οι τιμές αφορούν μετρήσεις που έχουνε γίνει δοκιμαστικά,και να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)