Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

14 λεπτά

Φάση της ανάδειξης των ιδεών (14 λεπτά )

Φύλλα Εργασίας

Αφού οι μαθητές δούνε τα παραπάνω θα περάσουμε στη φάση της ανάδειξης των ιδεών θέτοντάς τους τις εξής ερωτήσεις από ερωτηματολόγιο που έχουμε δημιουργήσει :

Σε τι διέφεραν οι κινήσεις του πρώτου από το δεύτερο μαθητή; Ποιο μέγεθος είναι αυτό που ήταν διαφορετικό; Τι παρατηρήσατε στις κινήσεις των τριών αυτοκινήτων ; Οι ερωτήσεις αυτές είναι ανοιχτού τύπου και δίνεται η ευκαιρία, οι μαθητές να μπορέσουν να μπούνε στη λογική της σταθερής ταχύτητας, στην έννοια της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης, και στη σχέση ταχύτητας, μετατόπισης και χρόνου.

Επίσης ζητάμε από τους μαθητές να προβλέψουν τα αποτελέσματα του υποθετικού πειράματος που τους περιγράφουμε στο φύλλο εργασίας 1 και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που δίνονται στο τέλος .

Οι πρακτικές δραστηριότητες, τα ερωτηματολόγια, οι ατομικές εργασίες είναι τρόποι ανάδειξης των ιδεών. Ένας άλλος τρόπος είναι τα υποθετικά πειράματα, που ζητάμε απο τους μαθητές να προβλέψουν τα αποτελέσματα κάποιων πειραμάτων που περιγράφουμε.

Συνολικά σε αυτή τη φάση τους ζητάμε να καταγράψουν τις σκέψεις  τους, για να τις συγκρίνουν με τα αποτελέσματα του εικονικού πειράματος που θα ακολουθήσει.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ :

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)