Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

10 λεπτά

Φάση του προσανατολισμού ( 10 λεπτά)

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά στη φάση του προσανατολισμού θα δείξουμε στους μαθητές μια δυναμική προσομοίωση κίνησης με αυτοκίνητα που μπορεί να κινούνται με σταθερή ταχύτητα για συγκεκριμένο χρόνο και σταματούν αφού διανύσουν συγκεκριμένη απόσταση, και μια προσομοίωση με αυτοκίνητο που μπορεί να κινείται με σταθερή και μη σταθερή ταχύτητα.(βλ. Οδηγίες-Φύλλο εργασίας 1). Στόχος των παραπάνω είναι η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της απόστασης, του χρόνου και της ταχύτητας καθώς και η διάκριση μεταξύ σταθερής και μη σταθερής ταχύτητας. Παράλληλα θα ζητηθεί από έναν μαθητή να διανύσει με σταθερό βήμα τον διάδρομο της αίθουσας, ενώ  από έναν άλλον στο διπλανό διάδρομο να τον διανύσει πότε με πιο γρήγορο βήμα , πότε να κάνει στάση για λίγο, αλλά να φροντίσει παρόλα αυτά να φτάσει ταυτόχρονα με τον πρώτο στο τέρμα του διαδρόμου. Τέλος θα προβάλουμε και δύο μικρά αυτοκίνητα που κινούνται με σταθερή και μεταβαλλόμενη ταχύτητα.

Αυτοκίνητα που κινούνται με διαφορετική ταχύτητα και χρονικό διάστημα

Προσομοίωση κίνησης

Δύο μικρά αυτοκίνητα κινούνται με σταθερή και μεταβαλλόμενη ταχύτητα

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)