Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ο μαθητής θα γνωρίσει την έννοια της επανάληψης και τη χρησιμότητά της στον προγραμματισμό. Θα ασχοληθεί και με τις τρεις επαναληπτικές δομές και ειδικότερα θα κατανοήσει τον τρόπο μετατροπής της μιας δομής σε άλλη.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ένα από τα δυσκολότερα σημεία στη διδασκαλία του προγραμματισμού ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες των μαθητών της Β/θμιας εκπαίδευσης είναι η έννοια της επανάληψης. Καθώς όμως οι αλγόριθμοι απαιτούν τη χρησιμοποίηση τέτοιων επαναληπτικών δομών κρίνεται σκόπιμο μέσω του σεναρίου να αναδειχθεί η χρησιμότητά τους και να γίνει κατανοητή η λειτουργία τους.  

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Η έννοια της επανάληψης και οι δομές της
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
30 λεπτά
Φάση 2: Η Δομή "Για ...από....μέχρι"
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 3: Η Δομή "Επανάλαβε .... Μέχρις_ότου"
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
30 λεπτά
Φάση 4: Η Δομή "Όσο.....Επανάλαβε"
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
50 λεπτά
Φάση 5: Μετατροπές μεταξύ επαναληπτικών δομών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν την επανάληψη και να επιλέγουν την κατάλληλη επαναληπτική δομή.
  2. Να περιγράφουν και να συγκρίνουν τις τρεις επαναληπτικές δομές.
  3. Να πειραματίζονται με τις μετατροπές μεταξύ των επαναληπτικών δομών.
  4. Να τροποποιούν τις τιμές των μεταβλητών ελέγχου και να προβλέπουν τη συμπεριφορά τους.
  5. Να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους στην αντιμετώπιση αυθεντικών προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Επαναληπτικές δομές
Επανάλαβε..Μέχρις_ότου
Όσο...Επανάλαβε
Για ... από ... μέχρι.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Βιντεοπροβολέας, 1 Η/Υ ανά 2 μαθητές, Εκπαιδευτικό πακέτο Αλγοριθμικής (Διερμηνευτής Γλώσσας και Δημιουργός διαγραμμάτων Ροής)
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)