Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Βελτιώνοντας διατροφικές συνήθειες εφήβων

45 λεπτά

ερωτηματολόγιο μετά τη δράση-διάχυση/αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Αφού ολοκληρωθεί η δράση του πρωινού στο σχολείο, οι μαθητές του προγράμματος δημιουργούν ερωτηματολόγιο για να εξετάσουν την αλλαγή ή όχι στάσης και των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες ισορροπημένου πρωινού γεύματος

Οι μαθητές, με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, κάνουν στατιστική ανάλυση των δεδομένων των δύο ερωτηματολογίων και εξάγουν συμπεράσματα

Ακολουθεί οργάνωση διάχυσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων στην ευρύτερη μαθητική κοινότητα του Σχολείου, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς σε σχετική εκδήλωση που διοργανώνουν οι μαθητές του προγράμματος. Στην εκδήλωση καλούν και ειδικό διατροφολόγο για ενημερωτική εισήγηση, αλλά και συζήτηση με μαθητές, εκπαιδευτικούς κια γονείς. Τα ερωτηματολόγια, το φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις (πρωινό γεύμα στο σχολείο, ημερίδα κ.α.) μπορούν να αναρτηθούν σε ιστολόγιο που θα κατασκευάσει η εμπλεκόμενη ομάδα μαθητών του προγράμματος αγωγής υγείας

Τέλος, προβλέπεται Αξιολόγηση της όλης δράσης από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό του προγράμματος αγωγής υγείας και προγραμματισμός βελτιώσεων, τροποποιήσεων και επόμενων δράσεων

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Συντονιστής)