Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Βελτιώνοντας διατροφικές συνήθειες εφήβων

45 λεπτά

Εισαγωγή, παρουσίαση και θεωρητική θεμελίωση

 

 

Διερευνηση από τον εκπαιδευτικό πρότερων γνώσεων μαθητών σχετικά με υγιεινή διατροφή, θερμιδική αξία τροφών, ισοδύναμα τροφών, μεταβολισμό

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με θέμα τη διατροφή

Παρουσίαση εκπαιδευτικού σχετικά με θεωρητική θεμελίωση θέματος και στοχοθεσία της ενότητας: διατροφή και πρωινό γεύμα μαθητών

 

Λογισμικό καταιγισμού ιδεών και εννοιολογικής χαρτογράφησης bubbl.us

Διευκρίνιση: 
Ο εκπαιδευτικός με την αξιοποίηση του λογισμικού bubbl.us εμπλέκει τους μαθητές σε δημιουργία εννοιολογικού χάρτη σχετικά με την ισορροπημένη διατροφή και πρωινό γεύμα
Σχόλιο: 
το λογισμικό είναι ελεύθερο προς χρήση μέσω του διαδικτύου
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Συντονιστής)