Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα

20 λεπτά

Έναυσμα- Διατύπωση υποθέσεων

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες, σχολιάζουν εικόνες ζώων της εποχής των παγετώνων και της σημερινής εποχής. Καλούνται να επιλέξουν τα ζώα που έχουν εξαφανιστεί και να κάνουν υποθέσεις για τα αίτια εξαφάνισής τους.

Ακολούθως, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τις απόψεις τους σε φύλλο εργασίας σχετικά με τον μηχανισμό δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου καθώς και τον τρόπο που αυτό επηρεάζει τη βιοποικιλότητα.

 


 

Η εποχή των παγετώνων και η σημερινή πανίδα

Με βάση τις απαντήσεις σας στις προηγούμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)