Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ας γνωρίσουμε το θέατρο σκιών

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το εκπαιδευτικό σενάριο εστιάζει στη γνωριμία των παιδιών με τις φιγούρες του ελληνικού θεάτρου σκιών. Ενθαρρύνονται να γνωρίσουν τις διάφορες φιγούρες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (φωνή, ενδυμασία, μορφολογικά γνωρίσματα).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το θέατρο σκιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης και τέχνης. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου καλούνται μέσα από αυτό το σενάριο να γνωρίσουν τις φιγούρες και να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κάθε χαρακτήρα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
60 λεπτά
Φάση 1: Ας γνωρίσουμε τις φιγούρες του θεάτρου σκιών!
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη, Η/Υ.
30 λεπτά
Φάση 2: Παίζοντας με τις φιγούρες
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη, Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το θέατρο σκιών, ως μέρος της λαϊκής μας παράδοσης.
  2. Να γνωρίσουν τις φιγούρες και να ταυτίζουν κάθε ήρωα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
θέατρο σκιών
φιγούρες
λαϊκή παράδοση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
πλαστικές φιγούρες θεάτρου σκιών, εικόνες φιγούρων, Η/Υ, διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΠΑΠΠΟΥ (Εκπαιδευτικός)