Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εμείς και Εγώ: Πολιτεία, Πολίτες, Πολιτική

45 λεπτά

Ανάκληση+Εμπλουτισμός+Εφαρμογή σε Πρόβλημα

Φύλλα Εργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για τη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Καταρχήν ελέγχουμε την ορθότητα σύντομων απαντήσεων(ασκήσεις στο σπίτι) και παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα «πολιτικών πράξεων» με τυχόν αναπαράστασή τους (εμπέδωση). Ο/Η εκπαιδευτικός παίρνει εργασίες στο σπίτι για να κάνει ανατροφοδότηση - θα γίνει παρουσίαση ενδεικτικών απαντήσεων-εργασιών την επόμενη φορά.

- Σε δεύτερο στάδιο, επίσης σύντομο, γίνεται εμπλουτισμός την έννοιας «ενεργός/ή πολίτης» με εισαγωγή στην έννοια «εθελοντισμός» θεωρητικά, από λεξικό, ανιχνεύοντας και προϋπάρχουσες γνώσεις-εμπειρίες των μαθητών/τριών. Σε αυτήν θα επανέλθουμε σε άλλες ενότητες (βλ. και οδηγίες στο βιβλίο καθηγητή).

- Στο κύριο μέρος του μαθήματος, οι μαθητές/τριες εφαρμόζουν ομαδοσυνεργατικά(σχήμα "3-5 άτομα και 6 ομάδες") τις διδαχθείσες έννοιες. Στοχάζονται και παίρνουν θέση ως ενεργοί/ές «πολίτες», με συλλογική διαπραγμάτευση, σε επίκαιρο κοινωνικό πρόβλημα της σχολικής κοινότητας, τον σχολικό εκφοβισμό.  Πιο συγκεκριμένα: Η δραστηριότητα  βασίζεται στην παρακολούθηση ταινίας μυθοπλασίας που αντλεί από εμπειρίες πραγματικής ζωής των εφήβων, δημιουργημένης ακριβώς για το σχολείο από το Μaine Department of Education (2012· βλ. http://www.maine.gov/doe/healthed/realissues/). Γιατί, πέρα από την κατανόηση  περιεχομένου-νοημάτων, επιχειρείται οι μαθητές/τριες  να βιώσουν έμμεσα την κατάσταση από την οπτική γωνία του/της παρατηρητή/τριας, να κινητοποιηθούν συναισθηματικά και, συγ-κρίνοντας στάσεις και επιλογές ως παρατηρητές/τριες, να εκφράσουν-υποστηρίξουν τη δική τους επιλογή-επίλυση στο πρόβλημα (πρβλ. πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του σχολικού εκφοβισμού, Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ», «Διδάσκοντας μέσα από ιστορίες», 2010: http://www.moec.gov.cy/edu_psychology/pdf/didaskontas_mesa_apo_istories.pdf). Γίνεται κλείσιμο αποτυπώνοντας σε συννεφόλεξο επιλεκτικά λέξεις-κλειδιά, που σημειώνονταν στον πίνακα με την παρουσίαση των ομάδων. 

- Μετάβαση προς νέα ενότητα και Προέκταση εργασίας: 

Μεταβαίνουμε προς την επόμενη ενότητα («Έθνος και Πατρίδα», 4η ώρα), με σχόλιο για τη «διεθνικότητα» του σχολικού εκφοβισμού και, κυρίως, εργαζόμενοι/ες(4η ώρα) με την ερώτηση επιλογής και την ταινία του «2Π» που ανατέθηκαν ως προεργασία στο σπίτι (βλ. φύλλο για το σπίτι δεύτερης φάσης).

Τέλος, προτείνεται - επειδή οι έννοιες είναι θεμελιακές και σε συνάρτηση με τους σκοπούς του μαθήματος (βλ. Γενική περιγραφή: Ένταξη στα ισχύοντα) - με κοινή βούληση εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών να προεκταθεί η εργασία προς διερεύνηση βαθύτερη και κοινωνικοπολιτική δράση. Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνει θέματα συνθετικών εργασιών/σχεδίων εργασίας/ομάδων δράσης, συζητώντας στην τάξη, ίσως στο τέλος της 4ης μα κυρίως στην πρώτη φάση του επόμενου διώρου(3ο), ώστε να διατεθεί στους/στις μαθητές/τριες χρόνος προσωπικών αναζητήσεων και εσωτερικής ζύμωσης των θεμάτων. Εδώ ο/η εκπαιδευτικός παραπέμπει σε όλο το σχολικό βιβλίο, αξιοποιώντας το ως μια από τις πηγές.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Πολίτες πρόθυμοι για δράση!

Διευκρίνιση: 
Κουμπί: Πατήστε και... διαβάστε υπόδειγμα ενεργών πολιτών!
Σχόλιο: 
ΕΙΚΟΝΑ-ΠΗΓΗ: spapgr, «Στην πρώτη γραμμή κατάσβεσης ο Σ.Π.Α.Π στα μεγάλα μέτωπα της φωτιάς της 16ης Ιουνίου. Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες του Συνδέσμου.» Taken on June 16, 2012. https://www.flickr.com/photos/spapgr/7401030494/in/photolist-ch1dw3 Aνακλήθηκε 31-8-2015.

Άλλα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ εθελοντισμού

Διευκρίνιση: 
Βρείτε τη σημασία της λέξης «εθελοντής» που μας ενδιαφέρει εδώ και επιλέξτε μετά Αποστολή στα Σώματα: δείτε 5η ομάδα παραδειγμάτων...

Στα χωράφια μας πάλι: ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Εφαρμογή σε Κοινωνικό Πρόβλημα

Διευκρίνιση: 
Θα εργαστείτε στο Φ.Ε.(κατεβάστε το!), αφού πρώτα δούμε τι βίωσε παρατηρήτρια σχολικής βίας. Βγαίνει κουμπί: πατήστε και προσέξτε...
Σχόλιο: 
Στο βίντεο (CC) μπήκαν ελληνικοί υπότιτλοι. Πηγή: MaineDOEComm, Facing Real Issues: Empowering Bystanders in a Bullying Situation. Δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτ 2013. https://www.youtube.com/watch?v=-7As3WvIMoA. Ανακλήθηκε 25-7-2015.
Δημιουργός Σεναρίου: Αγορίτσα Καλαντζή (Εκπαιδευτικός)