Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εμείς και Εγώ: Πολιτεία, Πολίτες, Πολιτική

45 λεπτά

Πολίτες, Πολιτική: Ανακάλυψη+Επεξεργασία Εννοιών

Φύλλα Εργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για τη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Οι ομάδες εργάζονται τώρα με το σχήμα «3-5 άτομα και 6 ομάδες» σε δύο δραστηριότητες για το πώς οι πολίτες ασκούν πολιτική. Προσοχή: Επιχειρείται οι πολιτικές πράξεις να μην νοούνται στενά, μόνο ως εκλογικές/κομματικές, μα ως συστατικό της καθημερινής κοινωνικής ζωής και των συναλλαγών μεταξύ πολιτών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων (πρβλ φωτο-σχόλια ενότητας στο βιβλίο, σελ. 63-64, καθώς και εργασία 3, σελ.65).

- Ένα τελευταίο κομμάτι της ενότητας με το θέμα της διεθνούς πολιτικής δράσης, που υπάρχει και στο νοητικό χάρτη-ανακεφαλαίωση, οι μαθητές/τριες ενημερώνονται ότι θα το μελετήσουμε αναλυτικά την επόμενη φορά: θα ασχοληθούμε με αυτό την 4η ώρα, συνδέοντας με τα θέματα της νέας ενότητας «Έθνος και Πατρίδα». Προκειμένου γι’ αυτό ο/η εκπαιδευτικός αναθέτει σχετική ερώτηση επιλογής και ταινία για προεργασία-στοχασμό στο σπίτι, η οποία εισάγει στην έννοια του/της «παγκόσμιου/ας πολίτη» και σε διεθνή κοινωνικά προβλήματα.

- Σε αυτήν, άρα, τη φάση ανατίθενται εργασίες για το σπίτι: ασκήσεις κλειστού τύπου του/της εκπαιδευτικού και του βιβλίου, δραστηριότητες σύντομες ανοικτού τύπου/πιο δημιουργικές από τις δύο φάσεις (και προαιρετικές). 

 

Πολίτες Πράττουν Πολιτικά: Προσέξτε την επόμενη ΕΙΚΟΝΑ...

Διευκρίνιση: 
Αφού προσέξετε, πατήστε κουμπί και δείτε ΕΡΩΤΗΣΗ...

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η

Διευκρίνιση: 
Αφού δείτε την εικόνα, θα κάνετε ομαδικά την επόμενη δραστηριότητα...
Σχόλιο: 
ΕΙΚΟΝΑ-ΠΗΓΗ, εάν θέλετε να το ψάξετε: Liz Lawley, freedom/responsibility. Uploaded on August 3, 2006. Ανακλήθηκε 30-7-2015. https://www.flickr.com/photos/liz/205980480/in/photolist-jcGPA-ijrDv2-dU5j8o-ey3u2C-7Zjxo-6MBtBA-qVBVFt-bcKsWD-6Mx9Zg-6MxvsP-qq3fBj-6MBy4W-6MBLnY-7DS4y6-gi2ArY-6Mxw7F-6MxvWk-6MBFJE-6Mxjag-6MBGwu-6Mxvit-6MBFUb-6MBFpQ-6Mxu4r-6MBEhb-6MBDNu-6Mxo1F-6MBxCb-7YGzsS-6MBFgu-6MxmGe-6MxjGr-6Mx5w6-dUyU4m-r9t76V-bCyoUK-bCymrk-5Vxpxh-iDtk2-avFoaw-dcUwmr-Gf5y7-5TJvpz-7KN9h3-AKC4i-6bQR4S-5AabjM-4bGkSQ-c5adpU-dcUDpG .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1α)

1α) Πολιτικές πράξεις + Σύγκρουση συμφερόντων

Σχόλιο: 
ΕΙΚΟΝΕΣ-ΠΗΓΕΣ της Παρουσίασης. ---- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: ---- Περικλής Κουλιφέτης, Aφεντικό και Εργαζόμενος: Love Story! (άδεια δημιουργού). https://periklis12.wordpress.com/tag/douleia/ Aνακλήθηκε 25-7-2015. /// ---- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 (εικόνες CC): ---- laurenth2, ozone troposphérique. Created 12-11-2009. https://openclipart.org/detail/169852/industry-pollution /// ---- Frits Ahlefeldt-Laurvig, money-castle illustration (hikingartist.com) Taken on May 16, 2011. https://www.flickr.com/photos/hikingartist/ 5727382774/in/album-72157627031711053/ /// ---- geralt, business-idea. Uploaded 5 months ago. https://pixabay.com/el/ %CE%B5%CF%80% CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-660097/ /// ---- Olearys, Globo verde. Taken on July 30, 2007. https://www.flickr.com/photos/97513256@N06/9044197386/in/photolist-eMcSMG-cgRsi1-cgRrAA-cgRqMG-cgRqfC-cgRoVq-cgRo6U-cgRnvs-cgRmAy-cgRm81-cgRkxG-cgRk3Y-cgRjBU-cgRhKd-cgRh8b-cgRgvs-cgRf4E-cgRejf-cgRdwh-cgRcG5-cgRcad-cgRbny-cgRajC-cgR9yN-cgR8FJ-cgR7CY-cgR7cC-cgR6NN-cgR6j5-cgR5Rs-cgR5id-cgR4Qm-cgR4kG-cgR3RY-cgR3rq-cgR2F1-cgR2iy-cgR1SJ-cgR1qb-cgQZ8h-cgQYP7-cgQY5G-cgQXFj-cgQXiN-cgQWB1-cgQVTC-cgQVcQ-cgQUt5-cgQTEo-cgQSUd /// ---- presquesage, living Earth - terre vivante. Created 3-11-2013. https://openclipart.org/ detail/188287/living-earth . Ανακλήθηκαν 30-7-2015.

1β) Πράξεις Πολιτών, όπως... ... ...

Διευκρίνιση: 
Κουμπί; σύντομη άσκηση!

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η... παρακάτω...

Διευκρίνιση: 
Δείτε την εικόνα και αμέσως μετά τη δραστηριότητα.
Σχόλιο: 
ΕΙΚΟΝΑ-ΠΗΓΗ: Frits Ahlefeldt-Laurvig, earth-listener-ipod illustration(hikingartist.com) Taken on May 16, 2011. https://www.flickr.com/photos/hikingartist/5727337490/in/album-72157627031711053/. Ανακλήθηκε 30-7-2015.

Ενημέρωση + Πολιτική Δράση

Σχόλιο: 
Το απόσπασμα είναι από το Θουκυδίδου «Περικλέους Επιτάφιος», κεφ. 40: http://users.uoa.gr/~nektar/history/1antiquity/pericles_epitafios_logos.htm

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΕΠΙΛΟΓΗΣ!

Πολιτεία, Πολίτες, Πολιτική: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Δημιουργός Σεναρίου: Αγορίτσα Καλαντζή (Εκπαιδευτικός)