Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εμείς και Εγώ: Πολιτεία, Πολίτες, Πολιτική

45 λεπτά

Πολιτικές Κοινωνίες: Ανακάλυψη+Επεξεργασία Εννοιών

Φύλλα Εργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για τη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν μύθο με την οικεία-διδαχθείσα έννοια των νόμων-κανόνων, για να ανακαλέσουν τη λειτουργία τους και να συνδέσουν με τη νέα διδακτέα έννοια «πολιτική κοινωνία». Έτσι προκύπτουν τα κομβικά ζητούμενα της ενότητας: διαφορετικές πολιτικές κοινωνίες μέχρι την εποχή μας και θέση των ατόμων-μελών, που θα διερευνηθούν μέσω προαναγνωστικών-κατευθυντήριων ερωτημάτων.

- Στην ομαδοσυνεργατική εργασία οι ομάδες ακολουθούν σε πρώτη φάση το σχήμα «5-6 άτομα και 4 ομάδες» και εργάζονται ως εξής: Κάνουν ατομικά μελέτη πηγών (για θέματα διδαγμένα) και ανταλλάσσουν στοιχεία στην ομάδα. Βοηθιούνται στην πορεία όσοι δυσκολεύτηκαν από τον/την πιο γρήγορο/η συμμαθητή/τρια). Στην εργασία με τα κείμενα-πηγές ακολουθείται στρατηγική επεξεργασίας πληροφοριών, κάνοντας εξεταστική ανάγνωση με βάση διερευνητικά ερωτήματα, υπογράμμιση και συζήτηση (διασταύρωση-σύγκριση, ομαδοποίηση, αξιολόγηση), με παράφραση  των πληροφοριών προς χρήση για το θέμα-ζητούμενο.

- Τελικά, οι μαθητές/τριες εφαρμόζουν τις έννοιες στη δική τους σχολική εμπειρία της «πολιτικής κοινωνίας», καθώς βλέπουν σε σκηνές ταινίας μια τάξη-ομάδα και συνδέουν με τον θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων διαβάζοντας επίσημο έγγραφο: προφορικός σχολιασμός-σύντομη συζήτηση, με σκοπό περαιτέρω την κινητοποίηση πρακτικού ενδιαφέροντος για τη ζωή στη σχολική κοινότητα. 

ΜΥΘΟΣ για την ιστορία του ανθρώπινου γένους

Διευκρίνιση: 
Κουμπιά στην ταινία; πατήστε, δείτε τι λένε και συνεχίστε...
Σχόλιο: 
Για το βίντεο χρησιμοποιήθηκαν εικόνες-ήχος ελεύθερα στο διαδίκτυο (CC). ΥΛΙΚΟ-ΠΗΓΕΣ, εάν θέλετε να τα βρείτε: --- ClkerFreeVectorImages, Tiger. Uploaded 3 years ago. https://pixabay.com/en/tiger-angry-defense-stripes-loud-48301/ /// ---- videog, tiger roar. March 18th, 2012. http://www.freesound.org/people/videog/sounds/149190/ /// ---- PeterKraayvanger, art. Uploaded 4 months ago. https://pixabay.com/en/art-paint-colorful-acrylic-paints-692881/ /// ---- Peter erwig, three quarreling and no bone (bonus). Taken on May 2, 2012. https://www.flickr.com/photos/flex-art/7136816213/in/photolist-bSE3Pp-9fq7jj-cApKCb-9mygyK-7FpcAw-iL2e3s-dTF6GC-7WcxYf-BdML9-98jXne-CFWAQ-5ooipG-bvjbYo-dvXWG-7iMrcB-5zDgBC-8Dd616-cEVAeq-7XSYZF-6PsuXA-jubnqh-vxMH2-usgRHH-8eGdS5-8RGW59-3uzCdd-6UT7zP-vxMu6-8dMJVa-8eUugx-hLfMQn-9SqpWe-8eX7u9-8eCUJg-6npEGo-6eKeEd-8igTit-8hWSoe-8ikfdE-rpV4xC-db1qTe-4vsqyM-5jTGDe-8eXF5d-74HaqV-E3JWx-74Hap8-7mcqnx-8eXEPh-8eUo7H /// ---- Karen & Carlos Reyes, Friendship. Taken on February 25, 2009. https://www.flickr.com/photos/snakeyes80/3363949454/in/photolist-68g7Yw-ckLg1o-pt4cFr-sQJuvt-5tKQAE-hSPBx7-bg6dJM-f38Tjk-8Y1L56-rNYXB4-75izdb-4uRi4-o8ugxy-6r9yww-oaA2w5-5JJaL2-6A5doC-6LjyoK-6RKJno-5jF312-78WVMH-5xvxyY-7d6bK8-A24Ua-8dfiQ5-6PFGSa-7pFTYN-vvBUu3-iysgYQ-ac5YFN-4YQ9bc-rejXin-gR5fpV-fgrwYs-8AfhtH-pXsTXJ-pVem21-p1Armc-p1Arhe-pEUeMc-pEXR5t-p1xwmj-pEUemn-p1Aqzx-p1xvNW-pEXQbK-pEWxZ9-pEZyGC-pEXPCR-p1ApAZ /// ---- marauder, Justitia. Created 23-8-2011. https://openclipart.org/detail/157759/justitia. Ανακλήθηκαν 30-7-2015.

Νέα ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ...

Διευκρίνιση: 
Δείτε τα νέα ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ στην εικόνα!

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Διαφορετικές Πολιτικές Κοινωνίες

1ο κείμενο-πηγή πληροφοριών

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε από το κεφάλαιο 7.1.4. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 15ο ως το 18ο αι. τις ενότητες: Ο θρίαμβος της απολυταρχίας και οι πρώτοι κλονισμοί // Γαλλία

2ο κείμενο-πηγή πληροφοριών

Διευκρίνιση: 
Διατρέξτε στη "Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη" τα άρθρα 1-6.

3ο κείμενο-πηγή πληροφοριών

Διευκρίνιση: 
Ψάξτε σε Επιτάφιο λόγο του Περικλή, όπου μιλά για τη δημοκρατική πόλη-κράτος της Αθήνας(5ος αι. π.Χ.): ΚΕΦ. 37. Όταν τελειώσετε, έχετε για κλείσιμο 2 ασκησούλες...

ΚΛΕΙΣΤΕ τη δραστηριότητα με 2 ΑΣΚΗΣΟΥΛΕΣ. 1) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ: Πολίτες ή Υπήκοοι;

Διευκρίνιση: 
Συνδέστε τα με το ταίρι τους: Σύρτε στη σωστή θέση.

2) ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για τη σύγχρονη πολιτεία

Διευκρίνιση: 
Καλά όσα είδαμε. Μα τι ισχύει στις σύγχρονες Πολιτείες; Πατήστε όλα όσα θεωρείτε σωστά πρώτα και μετά ελέγξτε...
Σχόλιο: 
ΕΙΚΟΝΑ-ΠΗΓΗ, εάν θέλετε να την ψάξετε: Tilemahos Efthimiadis, Greek Parliament Building. 26-01-2008. https://www.flickr.com/photos/telemax/2808933522/in/photolist-5hdw5j-6hHshJ-6hHsfQ-6j6Wkb-qmKy8v-q5uo1F-qmSg2d-5HYz6d-5HYyZS-5HUi8V-5HUi4a-5HYyLs-5HYyFs-61EzCU-6THUvs-6TDT5v-61ArEF-4VvJtk-61Epas-6bJB7u-p9g5Z8-7WhNh7-6sQDhm-7WeN5i-7Wh3if-afHSna-afLBXf-afLBfw-7Wdzrk-afLCRC-afLB4h-afHS44-afLDt5-afHSSP-afHQwe-afHRj8-6sSqUp-7WdYbk-7WgKwJ-7Wen7v-6sRaUb-7 Ανακλήθηκε 1-8-2015

Πολιτική Κοινωνία, Πολιτεία, Πολίτες: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Τέλος με ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ: Μα και στο σχολείο τα ζούμε! Τι;;; 1) Ας δούμε βίντεο...

Διευκρίνιση: 
Κουμπί; πατήστε και τα λέμε λιγάκι...
Σχόλιο: 
Η ταινία ολόκληρη ανακλήθηκε 20-7-2015 από http://www.edutv.gr/media/k2/videos/images/images/stories/videos/839.1_dekpe_kpa__2004.mp4. Επιλέχθηκαν από αυτήν αποσπάσματα για λόγους χρόνου και συγκεκριμένης εστίασης στο σενάριο. Άλλωστε, η ταινία είναι οικεία - προβλήθηκε σε προηγούμενη ενότητα.

Ας συνδυάσουμε και με όσα λέει το νομικό πλαίσιο για τον σχολικό θεσμό

Διευκρίνιση: 
Δείτε άρθρα 1 και 2 από το έγγραφο «mathitikes koinotites me prosthikes», που ετοίμασε ο Συνήγορος του Παιδιού.
Σχόλιο: 
Προστέθηκαν με μπλε γραμματοσειρά σε υπουργική απόφαση του 1986(τροποποιήθηκε στο άρθρο 3 το 1991) προτάσεις-συμπληρώσεις. Μπορείτε να μελετήσετε στο σπίτι ολόκληρο το κείμενο, καθώς και τι αλλαγές προέβλεπε για τις μαθητικές κοινότητες το νομοσχέδιο της Βουλής των Εφήβων το 2014: δείτε πού στο Φ.Ε.1ο.
Δημιουργός Σεναρίου: Αγορίτσα Καλαντζή (Εκπαιδευτικός)