Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωριμία με τον Κικέρωνα

45 λεπτά

Γνωριμία με τον Κικέρωνα και την εποχή του.

Φύλλα Εργασίας

Κατά τα πρώτα λεπτά της α΄φάσης του σεναρίου, με τη βοήθεια της μετωπικής διδασκαλίας, πραγματοποιείται σύντομη συζήτηση με τους μαθητές, με αφορμή τα εισαγωγικά σημειώματα που προηγούνται των κειμένων VI, XLII και XLΙV. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού επιχειρείται η εξέταση των ενοτήτων και μια πρώτη μετάφρασή τους.

     Ακολούθως, οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες των  τεσσάρων ατόμων. Ας σημειωθεί πως ο ακριβής αριθμός των ατόμων των ομάδων εξαρτάται και από το μαθητικό δυναμικό της τάξης. Κύριος σκοπός αυτής της φάσης είναι η γνωριμία με τον φιλόσοφο, ρήτορα και πολιτικό Κικέρωνα και την εποχή του, αλλά και η συνειδητοποίηση πως τα κείμενα των ως άνω ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου βρίθουν από ιστορικές πληροφορίες. Για την κατάκτηση αυτού του στόχου οι ομάδες των μαθητών, αξιοποιώντας τα οφέλη της διερευνητικής μάθησης και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, καλούνται να αναζητήσουν μέσω του διαδικτύου πληροφορίες για τον Κικέρωνα, την εποχή του και τα ιστορικά γεγονότα που περιγράφονται μέσα από τα κείμενα των παραπάνω ενοτήτων του βιβλίου. Προτιμητέον, να μην προταθούν συγκεκριμένες ιστοσελίδες στους μαθητές, αλλά να τους δοθεί η ευκαιρία μόνοι τους να ερευνήσουν στο διαδικτυακό υλικό, έτσι ώστε να εξοικειωθούν όχι μόνο με την αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, αλλά και  με την αξιολόγησή τους. Κάτι τέτοιο συνάδει με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών και επιπλέον τους δίνεται η δυνατότητα να αυτενεργήσουν.

     Τέλος, μετά την άντληση πληροφοριών, οι μαθητές καλούνται να τις ταξινομήσουν και να δημιουργήσουν ένα δικό τους πολυτροπικό κείμενο, αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες. Το πολυτροπικό τους κείμενο που θα αφορά σε ένα αφιέρωμα στην προσωπικότητα του Κικέρωνα και της εποχής του, θα μπορούσε να δημιουργηθεί με ένα λογισμικό παρουσίασης (ppt) με την προσθήκη εικόνων ή με ένα βίντεο μικρής διάρκειας. Για τη δημιουργία του βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα, όπως το Windows Movie Maker. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, αποτελεί η προεγκατάστασή του στους σταθμούς εργασίας των μαθητών και μία επίδειξη της χρήσης και λειτουργίας του προγράμματος πριν την έναρξη μιας πιθανής εφαρμογής του σεναρίου.

      Η διδακτική ώρα κλείνει με μια βιωματική δράση. Οι ομάδες των μαθητών οργανώνουν έναν σύντομο αγώνα ρητορείας, ο οποίος θα στηρίζεται στο περιεχόμενο του κειμένου ΧLII και στο εισαγωγικό σημείωμά του.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)