Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

O Iulius Caesar περιγράφει τα ήθη των Γερμανών

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο προτείνει τη διδασκαλία της ενότητας XV του μαθήματος των λατινικών της Γ΄Λυκείου του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Το σενάριο ακολουθεί την ύλη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 940/25-05-2015.

      Κύριος στόχος είναι να προταθεί μία εναλλακτική μορφή διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ, προκειμένου να γίνει το μάθημα πιο ελκυστικό για τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων να αυτενεργήσουν, να περιηγηθούν σε ηλεκτρονικά λεξικά, να αντλήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και να οπτικοποιήσουν αποκτηθείσες γνώσεις μέσω της εικονιστικής αναπαράστασης μιας ιδέας ή πληροφορίας (εννοιολογικοί χάρτες). Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί αυτό που ονομάζουμε διερευνητική μάθηση.

      Η μέθοδος διδασκαλίας που προτείνεται είναι λιγότερο η μετωπική και περισσότερο η ομαδοσυνεργατική. Η μετωπική διδασκαλία μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την έναρξη του σεναρίου. Το σενάριο στηρίζεται κυρίως στην εργασία σε ομάδες, καθώς πιστεύεται ότι με αυτή οι μαθητές μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, ενώ ο ρόλος του δασκάλου είναι συμβουλευτικός, καθοδηγητικός και επομένως καίριος.

     Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας ολοκληρώνεται, από άποψη περιεχομένου, σε 3 φάσεις. Η 1η φάση αφορά στην πρώτη ανάγνωση του κειμένου, τη μετάφρασή του και την άντληση πληροφοριών μέσα από αυτό. Σκοπός είναι να αντιληφθούν οι μαθητές πως τα κλασικά κείμενα (λατινικά, αρχαία ελληνικά) αποτελούν αστείρευτες πηγές πληροφοριών. Η 2η φάση αφορά κυρίως στη μελέτη του λεξιλογίου και στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση της λατινικής σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες ή ακόμα και στη νέα ελληνική. Η 3η φάση αφορά στη μελέτη του γραμματικού και συντακτικού φαινομένου που καλύπτει η συγκεκριμένη ενότητα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Με το παρόν σενάριο διδασκαλίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις ιδέες που εκφράζει το λατινικό κείμενο του Ιουλίου Καίσαρα, μελετούν το λεξιλόγιό του, αναζητούν δάνεια και γλωσσικές επιδράσεις της λατινικής σε άλλες σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες και γνωρίζουν το γραμματικό και συντακτικό φαινόμενο της ενότητας, δηλαδή τον παθητικό Ενεστώτα και τον σχηματισμό του ποιητικού αιτίου.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Γνωριμία με το κείμενο και τις ιδέες που εκφράζει
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Γλωσσική εξομάλυνση-επεξεργασία.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Γραμματικό-συντακτικό φαινόμενο της ενότητας.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατανοήσουν οι μαθητές πως τα κλασικά κείμενα αποτελούν πηγή πληροφοριών.
  2. Να ασκηθούν στη μετάφραση και να αντιληφθούν τις επιδράσεις της λατινικής στις ευρωπαϊκές γλώσσες.
  3. Να μάθουν οι μαθητές να εντοπίζουν και να σχηματίζουν τον παθητικό Ενεστώτα
  4. Να είναι σε θέση να σχηματίζουν το ποιητικό αίτιο.
  5. Να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά εργαλεία,τα οποία έχουν εφαρμογή και στις κλασικές σπουδές.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Λατινικά
Γ' Λυκείου
προσανατολισμός ανθρωπιστικών σπουδών
Ιούλιος Καίσαρας
γλωσσικά δάνεια
παθητική φωνή
ποιητικό αίτιο
παθητικός ενεστώτας.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
εργαστήριο πληροφορικής με ικανό αριθμό Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)