Οικονομικές Επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κρατική παρέμβαση στην αγορά – Επιβολή ανώτατων τιμών

45 λεπτά

Θεωρητικη Προσέγγιση

Φύλλα Εργασίας

Α. Εισαγωγή στη νέα γνώση

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 ατόμων. Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της έναν Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι ομάδες παρακολουθούν διαδραστικά video και μελετούν κείμενο από ιστότοπο που τους υποδεικνύεται. Για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών αξιοποιούνται γεγονότα από την καθημερινή ζωή και την επικαιρότητα, τα οποία βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων τους (πλαφόν στην τιμή της βενζίνης, ουρές για ένα εισιτήριο συναυλίας, διατίμηση στα προϊόντα των κυλικείων). Ακολουθεί σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια, που εισάγει τους μαθητές στις έννοιες της κρατικής παρέμβασης στο προσδιορισμό των τιμών, της ανώτατης τιμής και της μαύρης αγοράς. Η συζήτηση συνδέει τις παραπάνω έννοιες με τον πραγματικό κόσμο, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Β. Διερεύνηση υφιστάμενων απόψεων και στάσεων των μαθητών γύρω από το θέμα (Φύλλο Εργασίας Νο1).  Ακολουθεί σύντομη συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα της επιβολής ανώτατων τιμών και τους λόγους για τους οποίους επιβάλλονται.

Γ. Παρουσίαση της νέας γνώσης

Ανάπτυξη και εμβάθυνση των βασικών εννοιών μέσω διαδραστικού video. - Χρήση της λειτουργίας Stop/Play, απάντηση σε ερωτήσεις και συζήτηση στην ολομέλεια. 

Μέσα από ένα υποθετικό παράδειγμα επιβολής ανώτατης τιμής στα ενοίκια των σπιτιών μια πόλης, γίνεται επίδειξη της ανισορροπίας που προκαλείται στην αγορά και παρουσιάζονται οι συνέπειες αυτής. Οι ίδιοι οι μαθητές, σε ομάδες των 3 ανά Η/Υ, ανακαλύπτουν τη νέα γνώση μέσα από τις δραστηριότητες του διαδραστικού video, η οποία οικοδομείται από το ειδικό στο γενικό.

Να παρακολουθήσετε το video που ακολουθεί και να απαντήσετε στην ερώτηση.

Διευκρίνιση: 
Το video αναφέρεται στην επιβολή πλαφόν στη τιμή των καυσίμων, το 2010 στη χώρα μας.

Να παρακολουθήσετε το video που ακολουθεί, να διαβάσετε τις πληροφορίες του και να απαντήσετε στην ερώτηση.

Να αναζητήσετε και να μελετήσετε το ΦΕΚ B 1581 - 28.07.2015.

Διευκρίνιση: 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που καθορίζει ανώτατες τιμές πώλησης σε συγκεκριμένα προϊόντα.
Σχόλιο: 
Σε ποια προϊόντα επιβάλλεται συνήθως ανώτατη τιμή πώλησης και γιατί;

Να παρακολουθήσετε με προσοχή το video και να απαντήσετε στις ερωτήσεις του.

Διευκρίνιση: 
Επιβολή ανώτατης τιμής - Παρουσίαση μαθήματος.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΙΩΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)