Οικονομικές Επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κρατική παρέμβαση στην αγορά – Επιβολή ανώτατων τιμών

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο σενάριο στοχεύει στην ανάλυση του φαινομένου της κρατικής παρέμβασης στην αγορά με την επιβολή ανώτατων τιμών.

Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που δομούνται από το ειδικό στο γενικό, οι μαθητές διερευνούν το διδακτικό υλικό και ανακαλύπτουν τη νέα γνώση, η οποία οικοδομείται σε προϋπάρχουσες γνωστικές δομές  και εμπειρίες με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και της συνεργατικής μάθησης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευτικός οργανώνει, συντονίζει και καθοδηγεί τους μαθητές με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί και την πορεία διδασκαλίας. 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι η διαγνωστική/εξεταστική συζήτηση, η κατευθυνόμενη συζήτηση, η ανάλυση περίπτωσης, η επίδειξη, η ομαδική και η ατομική εργασία, η μάθηση σε Η/Υ.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Το πρώτο δίωρο οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών ανά Η/Υ, αξιοποιώντας  διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας Αίσωπος, ενώ την τρίτη ώρα εργάζονται ατομικά.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το κράτος στη διαμόρφωση των τιμών, ώστε να προστατεύσει τον καταναλωτή, καθώς και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο αυτής της κρατικής παρέμβασης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Θεωρητικη Προσέγγιση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
75 λεπτά
Φάση 2: Εφαρμογές - Εμπέδωση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 3: Αξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ορίζουν οι μαθητές τις έννοιες της ανώτατης τιμής και της μαύρης αγοράς.
  2. Να αναλύουν οι μαθητές τους λόγους για τους οποίους το κράτος παρεμβαίνει στην αγορά ενός προϊόντος.
  3. Να δείχνουν οι μαθητές με διάγραμμα και να εξηγούν τις συνέπειες της επιβολής ανώτατης τιμής.
  4. Να δίνουν οι μαθητές παραδείγματα και να εξηγούν τους λόγους επιβολής ανώτατης τιμής.
  5. Να αναλύουν κριτικά οι μαθητές το φαινόμενο της μαύρης αγοράς στην περίοδο της Κατοχής.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ανώτατη τιμή
διατίμηση
μαύρη αγορά
καπέλο
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (ένας ανά τρεις μαθητές), βιντεοπροβολέας, σύνδεση με το διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΙΩΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)