Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

8 λεπτά

Συζήτηση γύρω από τα συμπεράσματα και κλείσιμο.

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μπορούν να συμπυκνωθούν στο ότι:

  • Η έννοια του οικοσυστήματος περιλαμβάνει εξ ορισμού πολύπλοκες σχέσεις στη φύση και γι΄αυτό κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών.
  • Η μελέτη των οικοσυστημάτων είναι ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του γυμνασίου να γνωρίσουν καλύτερα την έννοια της ισορροπίας στη φύση, αλλά τους ωθεί και στην εύρεση λύσεων για την ειρηνική συνύπαρξη όλων των ζωντανών οργανισμών στη γη.   
  • Μετά το τέλος του μαθήματος μπορούν να συνδεθούν με το wikispaces.com του τμήματός τους και να πραγματοποιήσουν μία ανάρτηση, ατομική ή ομαδική, σχετική με τα οικοσυστήματα που χρήζουν προστασίας (πχ. μία σχετική φωτογραφία, βίντεο, μουσικό αφιέρωμα).

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)