Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

30 λεπτά

Συζήτηση στην ολομέλεια γύρω από τα αποτελέσματα.

Μετά το τέλος της επεξεργασίας του φύλλου εργασίας οι ομάδες πρέπει να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια της τάξης. Εφόσον οι απαντήσεις των μαθητών είναι ποικίλες δημιουργείται ένα περιβάλλον μάθησης κατάλληλο για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)