Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

7 λεπτά

Εφόρμηση και εισαγωγή μέσα από συζήτηση.

Το μάθημα μπορεί να ξεκινήσει με μία εφόρμηση που να έχει σχέση με την επικαιρότητα ή την καθημερινότητα των μαθητών πχ. κλιματική αλλαγή στον κόσμο και αποτελεί το έναυσμα για καταιγισμό ιδεών και διατύπωση υποθέσεων γύρω από την έννοια του οικοσυστήματος και τις ανθρώπινες επεμβάσεις στα οικοσυστήματα, παγκοσμίως. Με αυτόν τον τρόπο συνδέουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις και δημιουργούμε τις προύποθέσεις για την ενδεχόμενη επακόλουθη γνωστική σύγκρουση των μαθητών. Ετσι, η επεξεργασία του φύλλου εργασίας θα καταστεί πιο ομαλή για τους μαθητές ώστε να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)