Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν μάθημα που συνδυάζει την αξιοποίηση πολυμεσικών ψηφιακών πόρων με δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων, καθώς και το ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας, συντελεί στη διαμόρφωση μίας ανακαλυπτικής/διερευνητικής μαθησιακής διαδικασίας και τελικά στην οικοδόμηση της νέας γνώσης.

Σε 1η φάση μπορεί να γίνει η διερεύνηση του γνωστικού υπόβαθρου των μαθητών και η επεξεργασία της 1ης δραστηριότητας του φύλλου εργασίας λόγω του ποικίλου οπτικοακουστικού υλικού που αυτή εμπεριέχει. Σε 2η φάση οι μαθητές πρέπει να έχουν χρόνο να συζητούν μεταξύ τους και με την εκπαιδευτικό γύρω από αυτά που διαπιστώνουν, αλλά και να καταλήγουν σε συμπεράσματα.

Γενικότερα, οι μαθητές με την επεξεργασία του συγκεκριμένου φύλλου αξιολόγησης καλλιεργούν γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες, όπως την κριτική και συνθετική τους ικανότητα, καθώς επίσης και τη δημιουργικότητά τους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολία στην αποσαφήνιση των όρων οικοσύστημα ή βιόσφαιρα.Επίσης, μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τη σημασία των σχέσεων που διαμορφώνονται μεταξύ των οργανισμών, αλλά και τις προεκτάσεις της ανισσορροπίας στις σχέσεις αυτές, για τον άνθρωπο. Σε αυτό θα βοηθήσει η επεξήγηση του όρου «οικοσύστημα» σαν το «σκηνικό» όπου διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ των «πρωταγωνιστών» μιας παράστασης. (πχ. τα φύκια της μεσογείου ή τα δέντρα της ζούγκλας του Αμαζόνιου). Επίσης, οι μαθητές μπορεί να αγνοούν ή να υποτιμούν τη σημασία των αβιοτικών παραγόντων (πχ. κλίμα, υψόμετρο, θερμοκρασία μιας περιοχής) στη διαμόρφωση και λειτουργία των οικοσυστημάτων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
7 λεπτά
Φάση 1: Εφόρμηση και εισαγωγή μέσα από συζήτηση.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ ή και μέσα στη σχολική αίθουσα.
45 λεπτά
Φάση 2: Επεξεργασία του φύλλου εργασίας.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ.
30 λεπτά
Φάση 3: Συζήτηση στην ολομέλεια γύρω από τα αποτελέσματα.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ ή και μέσα στη σχολική αίθουσα.
8 λεπτά
Φάση 4: Συζήτηση γύρω από τα συμπεράσματα και κλείσιμο.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ ή και μέσα στη σχολική αίθουσα.
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Αποσαφήνιση των εννοιών «βιόσφαιρα» και «οικοσύστημα».
  2. Εντοπισμός και καταγραφή των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα στα οικοσυστήματα πχ. ρόλος κλίματος.
  3. Διάκριση των θετικών και αρνητικών ανθρώπινων επεμβάσεων πάνω στα οικοσυστήματα.
  4. Σκιαγράφηση της ανάγκης του ανθρώπου για εξέλιξη, τηρώντας όμως μία πλανητική οικολογική ισορροπία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
οικοσύστημα
βιόσφαιρα
Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, προβολικό.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)