Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Getting to know our Internet habits: the mischievous side of social media

30 λεπτά

Reading task: An alarming school news report

Φύλλα Εργασίας

At this stage, students are asked to read an online BBC News Report and then individually answer some comprehension questions (worksheet 1) and some grammar questions (worksheet 2).

As a follow-up activity, they can act out dialogues from the text, working in groups, where each student plays a different role (teacher, student, expert, parent). Suggest some titles for the dialogues, such as: ''A tired student and an irritated teacher", or " A parent discussing the problem of a pupil's addiction to social media with an expert and a teacher" and so on.

Social media use cuts pupils' sleep

social media signs

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία-Φωτεινή Χαλαστάνη (Εκπαιδευτικός)