Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο Πύργος του Eiffel: ένα ταξίδι στη γνώση

45 λεπτά

Από τι υλικό είναι ο πύργος του Eiffel;

Φύλλα Εργασίας

Γνωστικό αντικείμενο Φυσικής: Κεφάλαιο 6 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - 6.5 Θερμική διαστολή και συστολή

Οι μαθητές αναγνωρίζουν το σίδερο ως το υλικό κατασκευής του πύργου και μελετούν το φαινόμενο της θερμικής διαστολής των στερεών. Διερευνούν το φαινόμενο, το ερμηνεύουν, αποτυπώνουν τη μαθηματική του έκφραση (γραμμική διαστολή - διαστολή όγκου) και εφαρμόζουν αυτή στον υπολογισμό της θερμικής διαστολής του πύργου του Eiffel.

Αξιοποίηση λογισμικού "Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α" - Φύλλο εργασίας

Το ύψος του πύργου του Eiffel αλλάζει;

Παρακολουθείστε το βίντεο και απαντήστε στις ερωτήσεις. Θα μας βοηθήσει στη λύση του προβλήματός μας

Διευκρίνιση: 
Πατάτε κάθε φορά πάνω στην ερώτηση. Όταν απαντηθεί συνεχίζεται τη ροή του βίντεο

Η αλλαγή στον όγκο της μπάλας

Ομαδική εργασία

Ερμηνεία του φαινομένου διαστολής/συστολής στερεών σωμάτων

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε τα κενά

Απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν επιλέγοντας Σωστό ή Λάθος

Ψάχνουμε να βρούμε τους παράγοντες με τους οποίους η διαστολή των στερεών είναι ανάλογη

Μαθηματική έκφραση της διαστολής στα στερεά

Ο πύργος του Eiffel

Το μέγιστο ύψος του πύργου του Eiffel μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα

Διευκρίνιση: 
Θυμηθείτε το ύψος του πύργου που βρήκατε στη φάση 2 του σεναρίου και χρησιμοποιήστε το (υποθέτουμε θερμοκρασία ~ 22°C)

Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρικό αντικείμενο τον πύργο του Eiffel αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από το σενάριο

Διευκρίνιση: 
Εργασία για το σπίτι - Συνεργατική. Χρησιμοποιείστε το διαδικτυακό εργαλείο Text Mindmap
Σχόλιο: 
Συζητείστε με την ομάδα σας στο Edmodo ή στο GoogleDocs τις λέξεις - συνδέσμους που θα χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να στηριχτείτε στις γνώσεις που αποκτήσατε από το σενάριο. Πιο ολοκληρωμένος χάρτης σημαίνει καλύτερη αξιολόγηση για την ομάδα
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)