Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Άτομα και μόρια. Προσομοιώματα.

8 λεπτά

Εκτενέστερη επεξεργασία - Αξιολόγηση

Οι μαθητές παραμένουν στις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στην 1η φάση του σεναρίου. Ο καθηγητής παρουσιάζει τα μοριακά μοντέλα του αζώτου, του νιτρικού οξέος και του σαλικυλικού οξέος. Στη συνέχεια παίζει με τους μαθητές παιχνίδι με τις κάρτες διαλόγου και τα προσομοιώματα. Να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις στις κάρτες διαλόγου περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Ως εργασία στο σπίτι οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν στις υπόλοιπες δραστηριότητες  που έχουν δομηθεί με τα εργαλεία της πλατφόρμας οι οποίες παρουσιάζουν διαβαθμισμένη δυσκολία.

Τέλος προαιρετικά οι μαθητές μπορούν να παίξουν το παιχνίδι μνήμης με τη χρήση ομοίων καρτών.

Προσομοίωμα αζώτου

Μοριακό μοντέλο νιτρικού οξέος

Διευκρίνιση: 
Όταν δείτε το μήνυμα «Do you want to run this application?» κάντε κλικ στο «Run»
Σχόλιο: 
Για να τρέχει η προσομοίωση πρέπει απαραίτητα να είναι εγκαταστημένη η μηχανή «java» την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της java: https://java.com/en/download/ και να την εγκαταστήσετε

Μοριακό μοντέλο σαλικυλικού οξέος

Διευκρίνιση: 
Όταν δείτε το μήνυμα «Do you want to run this application?» κάντε κλικ στο «Run»
Σχόλιο: 
Για να τρέχει η προσομοίωση πρέπει απαραίτητα να είναι εγκαταστημένη η μηχανή «java» την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της java: https://java.com/en/download/ και να την εγκαταστήσετε

Κάρτες διαλόγου

1η Ερώτηση

2η Ερώτηση

3η Ερώτηση

Παιχνίδι μνήμης

Διευκρίνιση: 
Υπάρχουν 18 κάρτες. Ανά δύο οι κάρτες παρουσιάζουν το ίδιο μοριακό μοντέλο μιας ουσίας. Προσπάθησε να βρεις τα ίδια μοριακά μοντέλα. Κερδίζει αυτός που πετυχαίνει να βρει τις ίδιες κάρτες με τα λιγότερα γυρίσματα στο μικρότερο χρόνο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)