Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

20 λεπτά

αξιολόγηση των εργασιών

›Η αξιολόγηση των ομάδων θα γίνει από τους ίδιους τους μαθητές με τη βοήθεια που μας δίνει το google drive και το ερωτηματολόγιο που θα δημιουργήσουμε .
›Θα υπάρχουν τέσσερα τέτοια ερωτηματολόγια, ένα για την αξιολόγηση κάθε ομάδας.
›Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων της κάθε ομάδας θα ακολουθήσει η αξιολόγηση από τις υπόλοιπες ομάδες.  Ανάλογα με το βαθμό που θα συγκεντρώσει η κάθε ομάδα,σύμφωνα με την κλίμακα που έχει το ερωτηματολόγιο,θα αναδείξουμε  και τις νικήτριες ομάδες στους τομείς:ενημέρωσης, συνεργασίας και τεχνολογίας.
›Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή voki  κλείνοντας με ευχάριστο τρόπο την ώρα της αξιολόγησης για όλους ΄΄νικητές΄΄και ΄΄ηττημένους΄΄.
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Καϊμασίδης (Εκπαιδευτικός)