Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

20 λεπτά

παρουσιάζουν όλες οι ομάδες τις εργασίες τους

Όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες που έχουν κάνει στην ψηφιακή τους μορφή.Την παρουσίαση θα κάνει ο εκπρόσωπος που έχει ορίσει η κάθε ομάδα.

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Καϊμασίδης (Εκπαιδευτικός)