Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

60 λεπτά

Οι ομάδες δουλεύουν τα φύλλα εργασίας

Οι ομάδες δουλεύουν τα φύλλα εργασίας που τους έχουμε δώσει.Η κάθε ομάδα θα προσεγγίσει το θέμα από τη σκοπιά της ειδικότητας της.Ιστορική,φιλολογική ,θεολογική και καλλιτεχνική προσσέγγιση.

Ομάδα ιστορικών

Διευκρίνιση: 
Φύλλο εργασίας
Σχόλιο: 
Μπορεί ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και τη διάθεση των μαθητών οι εργασίες να μεταβληθούν.

Φιλολογική ομάδα

Διευκρίνιση: 
Φύλλο εργασίας φιλολόγων
Σχόλιο: 
Κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία της εργασίας και η βοήθεια του φιλολόγου.

Θεολογική ομάδα

Διευκρίνιση: 
Φύλλο εργασίας θεολόγων
Σχόλιο: 
Στην κρίση του εκπαιδευτικού η τελική διαμόρφωση του φύλλου εργασίας για την επιτυχία της εφαρμογής του σεναρίου.

Ομάδα καλλιτεχνών

Διευκρίνιση: 
Φύλλο εργασίας καλλιτεχνικής ομάδας
Σχόλιο: 
Η ενημέρωση των ψηφιακών εφαρμογών πριν το ξεκίνημα των εργασιών κρίνεται απαραίτητη.
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Καϊμασίδης (Εκπαιδευτικός)