Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

40 λεπτά

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου και δημιουργία ομάδων

›Συγκεντρώνουμε τις απαντήσεις των μαθητών και  τις αντιγράφουμε σ΄ένα κείμενο word  και δημιουργούμε ένα συννεφόλεξο με την εφαρμογή wordle .(15΄περίπου).
Δημιουργούμε τέσσερις ομάδες,ιστορικών,φιλολόγων,θεολόγων και καλλιτεχνών.›Οι ομάδες φροντίζουμε να είναι ετερογενείς ως προς το μαθησιακό επίπεδο και να είναι και από τα δύο φύλα σε κάθε ομάδα.Σε κάθε ομάδα ορίζεται ο εκπρόσωπος της,ο πρακτικογράφος και ο χειριστής του υπολογιστή.Φροντίζουμε όλα τα μέλη της ομάδας να έχουν συγκεκριμένο ρόλο και εργασία ανάλογα με τις ικανότητες και τις διαθέσεις τους.(10΄λεπτά περίπου)
›Η δεύτερη διδακτική ώρα κλείνει με αναφορά  στις εργασίες των ομάδων και σε απορίες που θα εκφράσουν οι μαθητές για την πορεία των εργασιών τους.(15΄ περίπου για χωρισμό ομάδων ,ρόλων και απορίες).
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Καϊμασίδης (Εκπαιδευτικός)