Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

40 λεπτά

Πρώτη ώρα: αφόρμηση και σύνταξη ερωτηματολογίου.

›Την πρώτη διδακτική ώρα ξεκινάμε με την αφορμή για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Αφού αναφερθούμε στην ΄΄απόφαση΄΄ περιμένουμε τις πρώτες αντιδράσεις΄.(10΄)
›Μετά τις πρώτες αντιδράσεις ή την αμηχανία των παιδιών δίνουμε χρόνο για να εκφράσουν όλοι τις απόψεις τους.Επιδιώκουμε  να διατυπώσουν όλοι τις απόψεις τους τονίζοντας ότι η ελευθερία του λόγου αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα τους, συνταγματικά κατοχυρωμένο.(20΄)
›Μετά τη συζήτηση δίνουμε ένα ερωτηματολόγιο σ΄όλους , αφού το έχουμε τοποθετήσει διαδικτυακά στο google docs μέσω των φορμών,για να το συμπληρώσουν. Τονίζουμε ότι θέλουμε την προσωπική τους άποψη και επίσης ότι το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο.(10΄).
›Τέλος πρώτης ώρας.

Αφόρμηση και ερωτηματολόγιο

Διευκρίνιση: 
Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να είναι σύντομες και αυθόρμητες.
Σχόλιο: 
Τα αποτελέσματα στο ερωτηματολόγιο φροντίζουμε να ανακοινωθούν χωρίς επιμέρους σχόλια.
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Καϊμασίδης (Εκπαιδευτικός)