Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Με τη συγκεκριμένη πρόταση μία διερευνητική, συνθετική και εποικοδομιστική ματιά στα γεγονότα της βιομηχανικής επανάστασης και τον  αντίκτυπό τους σε τομείς της ζωής του ανθρώπου από εκεί και πέρα. Οι ενέργειες των μαθητών χαρακτηρίζονται από επίλυση προβλήματος, συνεργασία, υπόθεση, εισήγηση, σύγκριση και συσχέτιση, ανακάλυψη και εφαρμογή στην πράξη της νέας γνώσης. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν, να κατηγοριοποιήσουν και να ερμηνεύσουν εκείνους τους παράγοντες και τις συνθήκες που οδήγησαν στη Βιομηχανική Επανάσταση. Συγκεκριμένα, καλούνται να αναλύσουν και να συνθέσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε, τροφοδοτήθηκε και διαδόθηκε η μετάβαση από τη χειρωνακτική επεξεργασία προϊόντων στη βιομηχανική, τον τόπο και τα μέσα. Οι δραστηριότητες του σεναρίου βοηθούν τον μαθητή να εντοπίσει το φαινόμενο στη συγχρονία και διαχρονία του και να προσπελάσει παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η συνδορμή των πολυμεσικών εργαλείων μπορεί να συνδράμει στην ομαδοκεντρική προσπέλαση της γνώσης, να ενεργοποιήσει τους μαθητές και να τους καθοδηγήσει -με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού- στην κατάκτηση μιας σειράς στόχων που θα συνδέονται στενά με δεξιότητες οργάνωσης, αυτοαξιολόγησης, συνεργατικής και αυτόνομης μάθησης. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Ο κόσμος πριν και μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με προβολικό μηχάνημα (διαδραστικό πίνακα)
20 λεπτά
Φάση 2: Παρουσίαση του φαινομένου στον χωροχρόνο
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα πληροφορικής
70 λεπτά
Φάση 3: Ομαδοκεντρική επεξεργασία δραστηριοτήτων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση - Επέκταση - Άλλες Εκδοχές
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα πληροφορικής ή αίθουσα με προβολικό μηχάνημα (ή διαδραστικό πίνακα)
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να συσχετίζουν και να εισηγούνται το "πώς", "που" και" γιατί" της Βιομηχανικής Επανάστασης
  2. Να αποκωδικοποιούν χάρτες, γραπτές πηγές, βίντεο και εικόνες σχετικές με τη Βιομηχανική Επανάσταση
  3. Να κατηγοριοποιούν, να ερμηνεύουν κίνητρα και συσχετισμούς δυνάμεων σε κοινωνία και οικονομία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
βιομηχανία
βιοτεχνία
σιδηρόδρομοι
πολιστισμός
Ευρώπη
εφευρέσεις
εργασία
κοινωνία
οικονομία
Μεγάλη Βρετανία
κόσμος
αλλαγή
παραδοσιακές δομές
εκσυγχρονισμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός πίνακας, αίθουσα πληροφορικής, σταθμοί εργασίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)