Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το ηλεκτρικό ρεύμα

15 λεπτά

Έρευνα στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με τη βοήθεια του 1ου Φύλλου Εργασίας. Μαθαίνουν τη χρήση του φυλλομετρητή google chrome, ασκούνται στην περιήγηση στο διαδίκτυο, εξοικειώνονται με την ιστοσελίδα www.skool.gr. Το τελευταίο κρίνεται απαραίτητο, αφού η συγκεκριμένη διεύθυνση θα αξιοποιηθεί σε επόμενες ενότητες.

Η ιστοσελίδα www.skool.gr

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)