Μουσική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ακουστική αναγνώριση μουσικών οργάνων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Παιχνίδια ακρόασης για αναγνώριση κατηγορίας και αριθμού μουσικών οργάνων, για παιδιά 9 - 12 ετών.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το παρόν σενάριο προσπαθεί να επιλύσει το εκπαιδευτικό πρόβλημα που προκύπτει από την ανάγκη αναγνώρισης κάποιων μουσικών οργάνων που ο υποψήφιος μαθητής καλείται να σημειώσει στην προσπάθειά του να περάσει επιτυχώς τις εισαγωγικές εξετάσεις από την ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού στην  Α΄Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Αναφορά στα έγχορδα μουσικά όργανα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με σύνδεση ίντερνετ και με προβολικό μηχάνημα
30 λεπτά
Φάση 2: Έγχορδα μουσικά όργανα με δοξάρι
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με σύνδεση ίντερνετ και με προβολικό μηχάνημα
30 λεπτά
Φάση 3: Νυκτά και κρουόμενα έγχορδα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με σύνδεση ίντερνετ και με προβολικό μηχάνημα
30 λεπτά
Φάση 4: Πληκτροφόρα έγχορδα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με σύνδεση ίντερνετ και με προβολικό μηχάνημα
1 λεπτά
Φάση 5: Βιβλιογραφικές πηγές
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγχόρδων μουσικών οργάνων.
  2. Ν' αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα αναγνώρισης των ηχοχρωμάτων των εγχόρδων μουσικών οργάνων.
  3. Να γνωρίσουν και να εμπεδώσουν τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των εγχόρδων μουσικών οργάνων.
  4. Να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εισαγωγή του μαθητή στα Μουσικά Σχολεία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ηχείο
χορδή
δοξάρι
πένα
μπαγκέτα
δαχτυλήθρες
νύξη
τσίμπημα
τριβή
κρούση
πλήκτρα
ορχήστρα
ζυγιά
κομπανία.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός πίνακας ή βιντεοπροβολέας με χρήση Η/Υ και ίντερνετ.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)