Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

20 λεπτά

Συμπλήρωση φύλλου εργασίας

Σε αυτή τη φάση του σεναρίου και αφού έχει προηγηθεί η διαδραστική αλληλεπίδραση των μαθητών με το λογισμικό χρειάζεται να συμπληρωθούν τα Φύλλα Εργασίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ποια σημεία και έννοιες κατέχουν πλέον καλά και σε ποια θα χρειαστεί να εντρυφήσουν περισσότερο. Επιχειρείται έτσι να κρατηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο και να κατανοήσουν το λόγο ύπαρξης της επόμενης φάσης.

1η διδακτική ώρα: Στόχος 2,4. Καλούνται οι μαθητές να εισέλθουν στην πλατφόρμα Aesop και να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες που αφορούν το ΦΕ 1. Ήτοι τις δραστηριότητες ΦΕ 1 δραστηριότητα 2 μέχρι και ΦΕ 1 δραστηριότητα 5. 

2η διδακτική ώρα: Στόχος 1,2,3. Καλούνται οι μαθητές να εισέλθουν στην πλατφόρμα Aesop και να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες που αφορούν το ΦΕ 2. Ήτοι τις δραστηριότητες ΦΕ 2 δραστηριότητα 3 και ΦΕ 2 δραστηριότητα 4. 

3η διδακτική ώρα: Στόχος 4,5. Καλούνται οι μαθητές να εισέλθουν στην πλατφόρμα Aesop και να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες που αφορούν το ΦΕ 3. Ήτοι τις δραστηριότητες ΦΕ 3 μέχρι και ΦΕ 3 δραστηριότητα 5. 

ΦΕ 1. δραστηριότητα 2

Διευκρίνιση: 
Οι απαντήσεις σας πρέπει να είνα γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και χωρίς τόνους και να διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).
Σχόλιο: 
Μπράβο!

ΦΕ 1. δραστηριότητα 3

Διευκρίνιση: 
Οι απαντήσεις σας πρέπει να είνα γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και χωρίς τόνους και να διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).
Σχόλιο: 
Πολύ καλά!

ΦΕ 1. δραστηριότητα 4

Διευκρίνιση: 
Οι απαντήσεις σας πρέπει να είνα γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και χωρίς τόνους και να διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).

ΦΕ 1. δραστηριότητα 5

Διευκρίνιση: 
Οι απαντήσεις σας πρέπει να είνα γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και χωρίς τόνους και να διαχωρίζονται με κόμμα ( , ).

ΦΕ 2. δραστηριότητα 3

ΦΕ 2. δραστηριότητα 4

Διευκρίνιση: 
Για να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν εργάζεστε ως ομάδα και μπορείτε αν θέλετε να καταγράφετε τις απόψεις σας σε ένα φύλλο χαρτί.

ΦΕ 3.

Διευκρίνιση: 
Προτού ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες του 3ου ΦΕ μελετήστε πρώτα το λογισμικο.

ΦΕ 3. δραστηριότητα 3

Διευκρίνιση: 
Να αντιστοιχίσετε τα μέρη του εγκεφάλου.

ΦΕ 3. δραστηριότητα 4

Διευκρίνιση: 
Πως ονομάζονται οι λοβοί του εγκεφάλου; Συζητείστε τις απαντήσεις στην ομάδα σας και έπειτα δείτε τη σωστή απάντηση.

ΦΕ 3. δραστηριότητα 5

Διευκρίνιση: 
Διαβάζετε προσεκτικά τις προτάσεις και συζητήστε με την ομάδα σας πριν επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ (Εκπαιδευτικός)